СНІД XL               

Про організацію роботи щодо боротьби зі СНІДом в м.Дружківка

 

Сьогодні масштаби поширення вірусу імунодефіциту людини набули глобального характеру і постають реальною загрозою соціально-економічному розвитку більшості країн світу.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом вперше почали відзначати 1 грудня 1988 року з  ініціативи  Всесвітньої організації охорони здоров'я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД.

Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом − звернути увагу суспільства на цю проблему.

Символом боротьби зі СНІДом є червона стрічка, яка була задумана весною 1991 року. Її ідея належить художнику Франку Муру. Проект «Червона стрічка» (перевернуте «V») символ співчуття, підтримки і надії на майбутнє без СНІДу.

У Всесвітній день боротьби зі СНІДом, заклади охорони здоров’я міста, заклади освіти, культури, підприємства та організації міста приєднаються до міжнародної ініціативи.

В місті забезпечена комплексна робота щодо профілактики СНІДу, надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим та СНІД. В даній роботі окрім закладів охорони здоров’я міста приймають участь відділи виконавчого комітету Дружківської міської ради, підприємства та організації міста.

З метою зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу рішенням міської ради від 14.02.2018 №7/40-4 затверджена міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу у м.Дружківка на 2018 рік.

Епідемічна ситуація із захворюваності на ВІЛ/СНІД у місті Дружківка залишається складною. За всі роки спостереження виявлено 626 ВІЛ-інфікованих осіб. Померло за цей час із числа ВІЛ-інфікованих 130 осіб. Станом на 01.10.2018 на диспансерному обліку знаходиться 270 ВІЛ-інфікованих (поширеність 398,6 на 100 тис. населення), в т.ч. 18 дітей, з них 12 дітей з підтвердженим ВІЛ-статусом. Хворих на СНІД – 78 осіб (поширеність 114,7 на                          100 тис.населення). Вперше виявлено та взято на облік за 9 місяців 2018 року 22 ВІЛ-інфікованих, показник захворюваності склав 32,3 на 100 тис. населення, та 5 хворих на СНІД, відповідний показник – 7,3 на 100 тис. населення.

Протягом 9 місяців 2018 року закладами охорони здоров'я міста проведено 2414 обстежень на ВІЛ, у т.ч. 1772 без урахування донорів та вагітних, що складає 2,6% від усього населення, це на 13% вище показника аналогічного періоду 2017 року (обстежено 1606 осіб, показник складав 2,3%). Позитивний результат мали 27 осіб (1,1% обстежених). За 9 місяців 2018 року для проведення тестувань за рахунок місцевого бюджету використано 47,4 тис.грн.

Забезпечується раннє взяття на облік вагітних у жіночий консультації шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи серед жіночого населення в закладах охорони здоров’я, системи освіти, центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадських організаціях із залученням засобів масової інформації.

Забезпечена 100% доступність вагітних до добровільного тестування на ВІЛ під час узяття їх на облік та перед пологами - обстежено 642 вагітних, виявлено 2 позитивних результати.

ВІЛ-інфіковані жінки репродуктивного віку забезпечуються безоплатними засобами контрацепції (презервативами). На обліку знаходиться 129 жінок репродуктивного віку. За 9 місяців 2018 року видано 3000 презервативів.

В місті забезпечується 100% медикаментозне лікування вагітних з ВІЛ-інфекцією, з метою профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини.

Всі діти народжені від ВІЛ-позитивних матерів, до 1 року життя забезпечуються адаптованими молочними сумішами. Протягом 9 місяців поточного року – 5 дітей отримували суміші, використано 4,5 тис. грн.

На теперішній час проводиться лікування 182 осіб «Д» групи. Всі діти «Д» групи отримують лікування. Переривань антиретровірусне лікування в зв’язку з відсутністю препаратів не було. Для забезпечення лікування отримано медикаменти на 1757,7 тис. грн. за рахунок державного бюджету та Глобального фонду.

За рахунок місцевого бюджету проводиться лікування та профілактика опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань. Протягом звітного періоду профілактика опортуністичних інфекцій надавалася – 78 особам (28,8%), лікування – 96 особам – 35,5%. Використано          12,1 тис.грн.

ВІЛ-інфіковані обов’язково щорічно направляються на рентгенологічне обстеження легень. За поточний період 2018 року обстежено 167 осіб – 74,2%, проведено 6 діагностичних бактеріоскопій мокротиння (100,0%) у ВІЛ-інфікованих з ознаками ураження бронхолегеневої системи.

У закладах охорони здоров’я міста розгорнуто 10 ліжок для надання паліативної допомоги хворим на СНІД, така допомога надана 9 хворим, проведено 142 ліжко-дня.

Лікарями гінекологами жіночої консультації, лікарями педіатрами, робітниками Дружківського міського центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді постійно проводиться робота з профілактики відмов від дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями. За 9 місяців 2018 року жодної такої відмови не було.

Обов'язково проводиться огляд донорів крові з передтестовим консультуванням, заповненням анкет та після тестовим консультуванням. За 9 місяців 2018 року обстежено 570     донорів (100%), виявлено 1 ВІЛ-інфікована особа.

В місті створена і діє міська рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Засідання ради проводяться щоквартально. Протягом 2018 року проведено 4 засідання.

В закладах охорони здоров'я міста забезпечується недискримінаційний порядок та умови отримання ВІЛ/СНІД хворими медичних послуг. З медичними працівниками проводиться постійно діючий семінар-тренінг з питань профілактики ВІЛ/СНІДу та запобігання розповсюдження захворювання.

Медичними працівниками закладів охорони здоров'я міста проводяться різні форми інформаційно-просвітницької роботи з населенням з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, пропаганди здорового способу життя. Протягом 9 місяців 2018 року проведено: 2086 – профілактичних бесід, прочитано 34 лікарські лекції, оформлено 12 санбюлетенів, розповсюджено 657 пам’яток для населення.

Для інформування населення щодо профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, пропаганди здорового способу життя сумісно зі спеціалістами Дружківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено 5 акцій соціальної профілактики.

З метою привертання уваги молоді до проблеми поширення СНІДу в Україні, формування у дітей та молоді, як у школі, так і поза нею, життєвих навичок, потрібних їм для захисту себе від інфікування ВІЛ, працівниками закладами охорони здоров’я міста разом зі спеціалістами міського відділу культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму проведений ряд заходів:

відбулась інформаційна хвилина «СНІД: знати, щоб жити», організовувались виставки-застереження «Небезпека поруч», «АнтиСНІД: Ми обираємо життя», «Сучасні реалії профілактики СНІДу», «Обережно: небезпечне задоволення».

Медичними працівниками, сумісно зі спеціалістами відділу освіти в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, протягом року постійно проводилась робота, спрямована на забезпечення недискримінаційного порядку та умов одержання освіти ВІЛ-інфікованими дітьми. На початку року розробляються плани сумісної роботи кабінету профілактики та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, закладів освіти, Дружківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, інших негативних проявів у дитячому середовищі та формування навичок здорового способу життя у школярів, і протягом року проводиться робота у відповідності до планів.

В закладах освіти медичними працівниками сумісно з вчителями продовжувались впроваджуватись інтерактивні форми роботи для здобуття знань і формування життєвих навичок щодо попередження інфікування ВІЛ, оновлені куточки «За здоровий спосіб життя», проводяться єдині дні медичних знань. На уроках з основ здоров’я, біології, медико-санітарної підготовки з учнями обговорювалися питання з профілактики ВІЛ-інфекції, СНІДу, алкоголізму, наркоманії та токсикоманії. Проведено конференції «Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молоді», захист презентацій «Бережи життя», конкурс плакатів «Скажемо СНІДу СТОП!», висвітлення заходів на шкільних сайтах, анкетування з виявлення рівня знань учнів «Що ти знаєш про СНІД?», «Шляхи передачі ВІЛ»; індивідуальні та групові консультації з батьками за підсумками діагностик учнів; інформаційно-пізнавальна виставка «Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас»; єдина виховна година «Жити в світі, де є ВІЛ».

            До всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в закладах охорони здоров’я заплановано проведення бесід з пацієнтами стаціонарних відділень, з відвідувачами лікарень з питань профілактики СНІДу. В амбулаторіях КНП «ЦПМСД» 29.11.2018 та 30.11.2018 проведені семінари, присвячені Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом, на яких розглядалися питання профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. З 01.12.2018 по 08.12.2018 медичні працівники КНП «ЦПМСД» на робочих місцях активізують роботу щодо консультування населення міста, в першу чергу молоді, щодо профілактики ВІЛ-інфекції та ризикової поведінки; надаватимуть інформацію стосовно можливості пройти тестування на ВІЛ-інфекцію.

            Головним позаштатним міським лікарем спідологом протягом тижня заплановані лекції в закладах освіти (ЗОШ №6, 7, 10) «Мифи та реальність щодо ВІЛ/СНІДу».

29.11.2018 лікарем-гінекологом жіночої консультації Глухаревою Н.О. у школі №12 проведена лекція на тему: «Що ти знаєш про ВІЛ? та профілактика зараження ВІЛ інфекцією», охоплено 30 осіб.

30.11.2018 у хірургічному відділенні КЛЗ «ЦМКЛ» проведено бесіди з хворими на тему: «Профілактика ВІЛ інфекції, шляхи передачі ВІЛ інфекції», присутні 40 осіб. Випущено 1 санбюлетень.

30.11.2018 лікарями акушер гінекологами жіночій консультації з жінками при зверненні за медичною допомогою проведені 30 бесід щодо даної тематики.

30.11.2018-01.12.2018 у міському стоматологічному відділенні проводяться бесіди щодо важливості дотримання здорового образу життя з метою профілактики ВІЛ інфекції.

           01.12.2018 у терапевтичному відділенні КЛЗ «ЦМКЛ» проведено лекцію з хворими на тему «Шляхи передачи ВІЛ-інфекції. Профілактика ВІЛ/СНІДу».

            В бібліотеках міста організовані книжкові тематичні виставки «АнтиСНІД: Ми обираємо життя, «Небезпека поруч», «Сучасні реалії профілактики СНІДу». 01.12.2018 у бібліотеці-філії №3 проведена співбесіда «Жити в світі, в якому є ВІЛ». Заплановано: 03.12.2018 в бібліотеці-філії №2 ім.В.Нестайка перегляд літератури «Краща вакцина від СНІДу – інформація», в бібліотеці-філії №1 ім. А. Чехова виставка попередження «СНІД: подумай про майбутнє – обери життя»; 04.12.2018 в центральній дитячій бібліотеці ім. А. Купріна актуальна розмова «Про СНІД на повен голос»; 12.12.2018 в бібліотеці-філії №5 бесіда «Здорове майбутнє починається з тебе»; 13.12.2018 в бібліотеці-філії №4 година несекретної інформації «Що треба знати про СНІД».

            В закладах освіти проведені загальношкільні лінійки «СНІД – загроза людству»", виховні години «СНІД: подумай про майбутнє – обери життя», «СНІД небезпечна хвороба ХХІ ст...», «Ми проти СНІДу» та інші, конкурси плакатів «Молодь проти СНІДу», тематичний диктант «Профілактика СНІДу», година спілкування «ВІЛ - проблема що стосується всіх». Проведено конференції «Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молоді», захист презентацій «Бережи життя», конкурс плакатів «Скажемо СНІДу СТОП!», висвітлення заходів на шкільних сайтах.

Ми сподіваємося, що одного разу можна буде сказати − зі СНІДом покінчено назавжди!

 

 

 

Начальник міського відділу

охорони здоров’я                                                                                                    О.Л.ДЕСНОВА