ЗВІТ

про роботу Дружківської міської координаційної ради

з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

за 2019 рік

 

           Дружківська міська координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу створена рішенням виконавчого комітету Дружківської міської ради від 06.08.2008 № 872 «Про міську раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу». Зазначеним рішенням затверджено Положення про міську раду та її посадовий склад у відповідності з рекомендаціями Національної ради. В подальшому вносилися кадрові зміни до складу міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – КР).

            Діяльність КР була спрямована на аналіз виконання міських програм з протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, прийняття рішень по проблемним питанням, аналіз досягнутих результатів.

Звіти про виконання «Програми протидії захворюванню на туберкульоз у м.Дружківка» за 2019 рік планується заслухати на першому засіданні КР у І півріччі            2020 року.

Протягом 2019 року проведено 4 засідання КР, на яких розглянуті наступні питання:

Засідання № 1 від 12.03.2019 року.

            1. Звіт про роботу КР у 2018 році, оцінка діяльності КР у 2018 році.

           2. Про виконання «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» в м. Дружківка у 2018 році.

            3. Про виконання «Програми протидії захворюванню на туберкульоз у м. Дружківка» у 2018 році.

           4. Затвердження планів роботи та засідань КР на 2019 рік.

На дане засідання були підготовлені наступні документи:

порядок денний засідання № 1, план роботи Дружківської міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в м. Дружківка на 2019 рік, план засідань Дружківської міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в м. Дружківка на 2019 рік, проєкт протокольного рішення № 1, проєкт протоколу засідання №1; 3 довідки щодо планових питань.

Засідання № 2 від 16.07.2019 року.

            1. Про дотримання стандарту інфекційного контролю за ТБ у закладах охорони здоров'я міста та проблемні питання.

            2. Надання медико-соціальних послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію представників групи ризику.

            3. Про взаємодію громадських організацій, МВОЗ, Центру зайнятості, УСЗН Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області, інших організацій та підприємств в межах виконання Програми боротьби з туберкульозом та ВІЛ/СНІДу.

На дане засідання були підготовлені наступні документи: порядок денний № 2, проєкт протоколу засідання № 2; проєкт протокольного рішення № 2; 3 довідки щодо планових питань.

Засідання № 3 від 01.10.2019 року.

           1. Заходи по протидії захворюванню на туберкульоз у м. Дружківка у 2019 році у частині реалізації стратегії адвокації, комунікації та соціальної мобілізації (АКСМ) .

           2. Про результати моніторингу наданих послуг з профілактики та діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб з боку громадських організацій, які працюють на території міста.

           3. Проблемні питання медико-соціального супроводу та формування прихильності до лікування хворих на туберкульоз.

           На дане засідання було підготовлено наступні документи:

порядок денний № 3; 3 довідки щодо планових питань; проєкт протоколу засідання № 3; проєкт протокольного рішення № 3.

Засідання № 4 від 01.10.2019 року.

            1. Про стан та проблемні питання реалізації «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу » у м. Дружківка за 9 місяців 2019 року.

            2. Організація та проведення профілактичних заходів із запобігання розповсюдження ВІЛ-інфекції на первинному рівні надання медичної допомоги населенню в умовах реформування охорони здоров’я.

            3. Про результати роботи та проблемні питання щодо переадресації хворих на туберкульоз, що звільнилися з виправних установ Донецької області та їх медико-соціальний супровід.

На дане засідання було підготовлено наступні документи: порядок денний № 4; 3 довідки щодо планових питань, проєкт протоколу засідання № 4, проєкт протокольного рішення № 4.

           Згідно з прийнятими рішеннями, впродовж 2019 року забезпечено внесення у порядок денний засідань КР проблемних питань щодо координаційної роботи всіх залучених до виконання міської програми установ та організацій, виконання рішень обласної ради, Указів Президента, Доручень КМУ, рішень міськвиконкому з питань боротьби з епідемією туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

 

За результатами роботи протитуберкульозної служби за 2019 рік:

 

Організаційна та лікувальна робота проводиться відповідно до наказу МОЗ від 01.02.2019 № 287 «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз».

Підсумки роботи оцінюються за трьома основними показниками (захворюваність, поширеність, смертність) та за індикаторами, які знаходяться на постійному моніторингу.

           За 12 місяців 2019 року у м. Дружківка маємо збільшення загальної захворюваності на туберкульоз на 10,86% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, захворюваність склала 47,63 випадків на 100 тисяч населення. У 2019 році зареєстровано 2 випадки туберкульозу у підлітків, що складає 29,77 випадків на 100 тисяч населення, в 2018 році таких випадків не було. У 2019 році випадків захворювання на туберкульоз дітей не зареєстровано.

Позитивний факт – відсутність фіброзно-кавернозних форм туберкульозу в 2018 році та в 2019 році.

Загальна захворюваність бактеріоскопічно підтверджених форм туберкульозу знизилась на 26,89%. Відмічається зниження питомої ваги туберкульозу легень в поєднанні з деструкцією на 60,93% в порівнянні з 2018 роком.

Питома вага нових випадків туберкульозу легень, підтверджених позитивним мазком при мікроскопії мокротиння за результатами 12 місяців 2019 року у м. Дружківка склала 25% при нормативі 50% та більше.

Питома вага заразних випадків ВДТБ та РТБ, виявлених у загально-лікувальній мережі м.Дружківка методом мікроскопії мокротиння за 12 місяців 2019 року склала 17,14%, що нижче середньообласного показника. Причиною значного зниження показника є олігобацилярність хворих. Це означає, що хворі виділяли мокротиння в кількості менше 100 дактерій в 1 мл мокротиння та мікроскопічно технічно дуже складно виявити кислотостійку бактерію. Але пацієнти діагностовані методом МГ-тесту на стадії скудного бактеріовиділення, вони були госпіталізовані в профільне відділення та вчасно розпочали лікування.

Відмічається регресія рецидивів туберкульозу від 4 випадків у 2018 році до 3 випадків у 2019 році. Рівень рецидивів за 12 місяців 2019 року склав 4,46 випадки на 100 тисяч населення, що на 24,14% менше аналогічного періоду 2018 році.

За 12 місяців 2019 року у м. Дружківка зареєстровано 10 випадків смерті хворих, які перебували на обліку в ПТК КНП «ЦМКЛ», як активні. Смертність саме від ТБС склала 7,44.

За 12 місяців 2019 року показник охоплення флюорографічним обстеженням населення старше 15 років збільшився в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 7,7% та склав 176,7 обстежень на 1000 населення. За 2019 рік ефективність профілактичних оглядів значно зросла в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Збільшення виявлення туберкульозу під час профілактичних оглядів різних верст населення – це показник того, що потенційні хворі на туберкульоз виявлені вчасно, їх хвороба не мала фатальних наслідків для здоров’я, пацієнти були виявлені та проліковані з ефектом, деякі продовжують лікування.

Охоплення ФЛГ-обстеженням ВІЛ-інфікованих за 12 місяців 2019 року склало 100%. Профілактичний огляд підлітків виконаний згідно з планом та в 2019 році збільшився на 12,61%. Обстеження медичної групи в 2019 році збільшилось на 3%, соціальної групи ризику знизилось на 6%.

Питома вага вакцинованих БЦЖ дітей, що народилися в 2019 році, склала 92,14%, це значно більше аналогічного періоду 2018 року. Показник охоплення туберкулінодіагностикою дітей склав 92,5%, що більше 2018 року на 107%.

З початку 2019 року більшість пацієнтів ПТК КНП «ЦМКЛ» знаходяться під супроводом ТЧХУ – вони отримують харчові набори, поповнення мобільних телефонів, оплачуються різні обстеження, які потрібні в рамках моніторингу стану хворого. З грудня 2019 року в КНП «ЦМКЛ» з’явилась посада психолога.

На виконання програми протидії туберкульозу протягом звітного року використано 362,3 тис.грн. з місцевого бюджету. На медикаменти та рентгенплівку – 39,6 тис.грн., соціальні пакети – 8,7 тис.грн., придбання туберкуліну – 314,0 тис.грн.

На протязі 2019 року лікарями протитуберкульозного кабінету КНП «ЦМКЛ» було прочитано 10 лекцій в загальноосвітних школах міста, які проходили у форматі слайд-демонстрації, проведено 2 заняття з лікарями вторинної та первинної ланки з приводу впровадження МГ-тесту. Представлена стаття про небезпеку туберкульозу для публікації на сайті міського відділу охорони здоров’я. Постійно проводиться профілактична робота з населенням про важливість щеплення БЦЖ для новонароджених дітей, профілактична робота у вогнищах туберкульозної інфекції, розроблені пам’ятки для пацієнтів та їх родичів про правила поводження у вогнищах інфекції.

 

Результати роботи кабінету профілактики ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД за 2019 рік:

 

У закладах охорони здоров’я проводиться добровільне консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію населення міста, обстежено всього за 2019 рік 4580 осіб, виявлено – 43 особи.

Взято на «Д» облік за 2019 рік 44 особи, з них прибулих – 10 осіб, знято з «Д» обліку 19 осіб, з них: по причині смерті – 13 осіб, зміна діагнозу – 1 особа, зміна місця проживання – 5 осіб.

На «Д» обліку знаходиться 293 особи, по шляхам передачі: статевий – 200 (гетеро -199 осіб, гомо – 1 особа), парентеральний – 73, вертикальний – 20.

Протягом 2019 року спостерігалося 6 ВІЛ-інфікованих вагітних, з них 3 – первинні.

Проведено 4 пологи, первинних – 2, 3 – кесарівих розтини.

Усі діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, отримали профілактичне лікування суспензією Зідовір, Ламівудин, Невірапін (з 1 доби – 28 діб).

На обліку знаходиться 19 дітей, (хлопчики – 12, дівчата – 7), диспансерних – 14, під наглядом до 18 місяців – 5.

План по ФЛГ – 225, виконано 100%, виявлено ТБС у 8 осіб, з «Д» групи – 5 осіб. Реакція Манту – виконано 60, позитивних – 5.

Профілактика ТБС призначена 77 особам, закінчили лікування 50 осіб, відмовилися від лікування 4 особи, продовжують лікування 23 особи.

Санітарно-просвітницька робота: проведено 11 лекцій, 61 бесіда, 3 семінари-заліки, 1 круглий стіл, розповсюджено за 2019 рік 850 листівок.

Згідно з місцевою програмою по профілактиці ВІЛ/СНІДу використано коштів (тис.грн.):              

 

                                              2017                           2018                           2019  

Усього                                 100,2                         94,825                         146,9

Обстеження                          67,5                           72,146                         105,9

Молочні суміші                    28,8                            10,575                         20,5

Медикаменти                        3,9                              12,104                         20,5

 

Результати роботи Дружківського міського центру зайнятості за 2019 рік:

 

            В інформаційному секторі центра зайнятості на комп’ютерах вільного доступу та в онлайн-центрі працевлаштування розміщені інформаційні матеріали щодо запобігання розповсюдженню соціально-небезпечних інфекцій.

На щоденних інформаційних семінарах із загальних питань зайнятості шукачі роботи інформуються про профілактику захворювань на туберкульоз та ВІЛ/СНІД.

           За звітний період було проведено 6 тематичних семінарів, у яких прийняли участь 96 шукачів роботи.

           При проведенні семінарів розкривалися питання щодо актуальності проблем туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в суспільстві, вплив цих захворювань на економіку країни та працевлаштування громадян.

 

 

Результати роботи Дружківського міського центру соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді за 2019 рік:

 

          З метою профілактики туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, формування здорового способу життя дітей та молоді протягом 2019 року в учбових закладах міста з залученням лікарів, волонтерів ЦСССДМ та представників громадських організацій «Обери життя», «Перемога» проведено 11 комплексних акцій профілактики, з них:

- 3 акції з профілактики ВІЛ/СНІДу, в яких прийняло участь 67 учнів;

- 8 акцій з профілактики туберкульозу, в яких прийняло участь 220 учнів.

         На консультпункті при Дружківському МВ філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області з особами, які мають проблеми з законом протягом 2019 року спеціалістами центру з 15 умовно засудженими особами та 6 особами, які повернулись з місць позбавлення волі, проведено 2 акції з профілактики СНІДу та 1 акція з протидії туберкульозу.

           Під час проведення заходів, групової, індивідуальної роботи спеціалісти ЦСССДМ розповсюджували листівки, пам'ятки, буклети відповідної тематики: «Що ми знаємо про туберкульоз?», «Бережи себе!» , «Чи можна подолати туберкульоз?» тощо.

 

 

Результати роботи Дружківського відділу освіти за 2019 рік:

 

З метою запобігання поширення туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в закладах було проведено ряд заходів:

-          анкетування з виявлення рівня знань учнів «Що ти знаєш про СНІД?», «шляхи передачі ВІЛ», «Питання про туберкульоз»;

-          індивідуальні та групові консультації з батьками за підсумками діагностик учнів;

-          єдина класна година «1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом», «Я обираю здоровий спосіб життя»;

-          просвітницькі бесіди на теми: «Знай та будь обережний», «Зупинись та подумай» для учнів 1- 4 класів, «ВІЛ/СНІД – що про це я знаю. Міфи і факти», «Шляхи передачі ВІЛ-інфекції», «Здорова поведінка», « Як запобігти ВІЛ-інфікуванню» , «Знати, а не боятися»;

-          години спілкування: «Умій сказати: «Ні» (усний журнал), «Що таке СНІД?» (бліц-інтерв’ю), «В хворобі щастя не буває» (ділова гра), «ВІЛ-інфекція і СНІД в Україні» (пізнавальна вікторина), «СНІД – чотири страшні букви» (практикум), «Жити в світі, де є ВІЛ/СНІД» (круглий стіл), «За майбутнє без СНІДу» (диспут);

-          практикум «Термінатор мікросвіту» (24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом),

-          Зустріч зі спеціалістами ЦСССДМ, медичними працівниками (лікарем-інфекціоністом) та представниками громадських організацій міста;

-          перегляд соціальних роликів та відеофільму «СНІД – небезпечне захворювання»;

-          інформаційний вісник «ВІЛ/СНІД – трагедія віку», «Зупинимо туберкульоз»;

-          інформаційно-пізнавальна виставка в шкільній бібліотеці «Ми – проти СНІДу», «туберкульоз – небезпечна хвороба»;

-          тематичні виставки книг у шкільних бібліотеках, виставка малюнків і стінгазет на тему: профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу;

-          на уроках основ здоров’я, біології висвітлюються питання профілактики СНІДу, туберкульозу;

-          тренінгові заняття «Небезпечні звички, які приводять до ураження легень»;

-          круглий стіл «туберкульоз – не вирок»;

-          висвітлення матеріалів з теми профілактики СНІДу та туберкульозу в куточку «Твоє здоров’я»;

-          написання диктантів «СНІД – страшна загроза людству», «Профілактика туберкульозу»;

-          радіогазета «СНІД – загроза людству», «Юне покоління проти наркотиків», «Що таке вести здоровий спосіб життя», «Факти про ВІЛ та СНІД», «Як вберегтися від туберкульозу»;

-          загальношкільний Флешмоб «Здорові діти – здорова нація»;

-          розроблені пам’ятки для дітей «Як не захворіти на туберкульоз»,

Запрошувались фахівці Всеукраїнської культурно-просвітницького центру «Нове життя», завідуюча протитуберкульозним кабінетом, фахівці ЦСССДМ, лікар-інфекціоніст кабінету профілактики та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, інспектор ЮП.

 

Результати роботи Дружківського міського відділу філії Державної установи

«Центр пробації» за 2019 рік:

 

           Дружківський міський відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області на підставі ст. 13 Закону України «Про пробацію» щодо соціально-виховної роботи із суб’єктами пробації залучається на постійній основі ГО «Перемога» м. Дружківка, де під час консультації представниками ГО «Перемога» м. Дружківка пропонується суб’єктом пробації пройти реабілітацію та спробувати змінити своє ставлення до алкогольної та наркотичної залежності.

З метою профілактики туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, формування здорового способу життя серед суб’єктів пробації молодіжного віку протягом 2019 року спеціалісти ЦСССДМ надавали консультації, розповсюджували листівки, пам’ятки, буклети відповідної тематики.

 

Результати роботи Дружківської філії

ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України»:

 

Дружківська міська філія ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України» для підготовки річних звітів про роботу міської координаційної ради надає інформацію про проведену роботу в 2019 році. На протязі звітного року проводилася робота згідно з діючим законодавством з профілактики інфекційних захворювань в тому числі з профілактики туберкульозу та ВІЛ – інфекції /СНІДУ, такі як ведення обліку захворюваності на туберкульоз по м. Дружківка, передача даних на обласний рівень в межах програм «Клік», «TUB» та «Індикаторні показники». Співробітниками дезінфекційного відділення Дружківської міської філії ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України» своєчасно проводилася вогнищева дезінфекція. Взаємодія з ЗОЗ міста та протитуберкульозним кабінетом КНП «ЦМКЛ» по веденню звітності з протидії туберкульозу за індикаторними показниками, звітність в межах програми «TUB» про виконання обсягів профілактичних оглядів методом флюорографії в тому числі груп ризику по м. Дружківка проводиться. Проблемним питанням є несвоєчасна подача екстрених повідомлень форма 058/0 протитуберкульозним кабінетом КНП «ЦМКЛ», також при складанні річних звітів виявлено випадки зняття та зміни діагнозів без повідомлення Дружківської міської філії ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України», що призвело до розходження даних річного звіту по протидії туберкульозу. Також за звітний рік щоквартально проводились моніторингові дослідження зовнішнього середовища, відбір дезінфікуючих розчинів та дезінфікуючих засобів на визначення активного хлору, перевірка якості роботи вентиляційної шафи, дослідження мікроклімату в кабінеті мікроскопії харкотиння, протитуберкульозному кабінеті та кабінеті профілактики ВІЛ – інфекції /СНІДУ КЛПУ «ЦМКЛ» протоколи досліджень видані своєчасно, були виявлені відхилення надані протоколи. На щотижневих оперативних нарадах заслуховується стан інфекційної захворюваності в м. Дружківка.

             Аналіз ефективності заходів, що здійснювались координаційною радою для забезпечення роботи системи моніторингу і оцінки, роль групи МіО:

            Група моніторингу і оцінки (МіО) створена рішенням координаційної ради від 26.01.2010 року, цим же рішенням затверджено положення та склад групи МіО.

Результати діяльності групи МіО у 2019 році:

-         щоквартально протягом 2019 року проводився збір показників моніторингу та оцінки результати були заслухані на засіданнях координаційної ради;

-         група МіО приймала участь у складанні річного звіту, планів засідань та роботи координаційної ради на 2019 рік, у підготовці інформації до засідань координаційної ради, корегуванні порядку денного, протокольних рішень засідань координаційної ради та ін.

            У місті проводилися наступні заходи, активну участь у яких брали члени координаційної ради:

- Заходи до Всесвітнього Дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ (1 грудня), затверджені плани місцевих заходів;

- Заходи до Всесвітнього Дня пам’яті людей, померлих від СНІДу;

- Заходи до Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом (24 березня), затверджений план міських заходів.

            Інформацію про роботу міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу за 2019 рік, звіт, розміщено на сайті міського відділу охорони здоров’я - zdrav.druisp.gov.ua, розміщується в місцевих ЗМІ.

            Робота координаційної ради у 2019 році проводилась згідно з затвердженим планом, щокварталу проводився моніторинг виконання рішень, які приймалися координаційною радою, протягом року заслухано всі питання згідно з планом засідань.

 

 

 

 

Заступник голови координаційної ради з питань

протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу                                                    О.Л.ДЕСНОВА