ЗВІТ

про роботу Дружківської міської координаційної ради

з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

за 2020 рік

 

            Дружківська міська координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу створена рішенням виконавчого комітету Дружківської міської ради від 06.08.2008 № 872 «Про міську раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу». Зазначеним рішенням затверджено Положення про міську раду та її посадовий склад у відповідності з рекомендаціями Національної ради.

            Діяльність міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – КР) у 2020 році була спрямована на аналіз виконання міських програм з протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, прийняття рішень по вирішенню проблемних питань, аналіз досягнутих результатів.

           Через введення карантинних заходів щодо профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби, КР працювала в онлайн режимі, засідання не проводились.

За 2020 рік Громадськими організаціями проведена наступна робота:

Протитуберкульозна служба :

        Організаційна та лікувальна робота проводиться відповідно до наказу МОЗ від 01.02.2019 № 287 «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз».

Підсумки роботи оцінюються за трьома основними показниками (захворюваність,    поширеність, смертність) та за індикаторами, які знаходяться на постійному моніторингу.

За 12 місяців 2020 року у м. Дружківка відмічається зменшення загальної захворюваності на туберкульоз на 17,6 % в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, захворюваність склала 39,2 на 100 тисяч населення (2019 рік – 47,6 на 100 тисяч населення). Норматив зниження захворюваності – 5% за рік досягнутий.                      

За 12 місяців 2020 року не зареєстровано випадків захворювання на туберкульоз серед підлітків (2019 рік – 2 випадки). Фіброзно-кавернозних форм туберкульозу і генералізованої (міліарної) форми туберкульозу немає.  

           Загальна захворюваність МБТ + підтверджених форм туберкульозу зросла на 18,5%.                                                                                                                                            Відмічається збільшення питомої ваги туберкульозу легень в поєднанні з деструкцією на 16,2% в порівнянні 2019 роком. В 2020 році та 2019 році реєструвалось по 1 випадку позалегеневої форми туберкульозу, питома вага М (+) серед ВДТБ легень за 12 місяців            2020 року зросла на 6%, та склала 31% від загальної кількості випадків. За 2020 рік захворюваності серед медпрацівників не зареєстровано.

           Питома вага нових випадків туберкульозу легень, підтверджених позитивним мазком при мікроскопії мокротиння за результатами склала 31% при нормативі 50% чи більше.       Питома вага нових випадків туберкульозу легень, підтверджених більш чутливим методом дослідження – мазок/культура склала 54%, при нормативі більше 60%. Питома вага заразних випадків ВДТБ та РТБ, виявлених у загально-лікувальній мережі м. Дружківка методом мікроскопії мокротиння за 12 місяців 2020 року склала 44%, що значно нижче нормативу 70%.                                                                                                                                                                

За 12 місяців 2020 року охоплення мікроскопією мокротиння населення старше 15 років по місту склав 15,1 обстежень на 1000 населення, що вище аналогічного періоду            2019 року. У зв’язку з високим охопленням обстеження мікроскопією мокротиння, результативність мікроскопії за 12 місяців 2020 року по м. Дружківка склала 1,6% при нормативі 5%.

          У 2020 році зареєстровано зниження захворюваності на поєднану Ко-інфекцію на 11,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, показники склали 10,5 на 100 тисяч населення. Із 7 випадків Ко-інфекції в 4 випадках обидві інфекції виявлено одночасно, а у 3 випадках хворі вже перебували на диспансерному обліку у інфекціоніста. З них всі хворі отримували АРТ-терапію на час захворювання на туберкульоз, 1 отримав ПЛІ.

           Відмічається збільшення випадків рецидивів туберкульозу від 3 випадків у 2019 році до 8 випадків у 2020 році.

            У 2020 році зареєстровано 4 випадки смерті хворих , які перебували на обліку в ПТК КНП «ЦМКЛ» ДМР, як активні хворі. Саме від туберкульозу померло 2 пацієнта, 2 випадка – інша причина. Загальна смертність склала 5,9 випадків на 100 тисяч населення, що менше показника 2019року на 39,8%. Смертність від туберкульозу за 2020 рік склала 2,9 випадка на 100 тисяч населення, до року спостереження було зареєстровано 1 випадок смерті. В аналогічному періоді 2019 року 5 випадків смерті .

           Охоплення ФЛГ-обстеженням ВІЛ-інфікованих за 12 місяців 2020 року склало 100%. Профілактичний огляд підлітків виконаний згідно з планом на 100%. Питома вага вакцинованих БЦЖ дітей, що народилися в 2020 році, склала 60%, це значно менше аналогічного періоду 2019 року. Причиною є відсутність вакцини.

            З початку 2020 року більшість пацієнтів ПТК КНП «ЦМКЛ» знаходяться під супроводом ТЧХУ: отримують харчові набори, поповнення мобільних телефонів, оплачуються обстеження, які потрібні в рамках моніторингу стану хворого.

            На виконання програми протидії туберкульозу протягом звітного року використано 403,8 тис. грн. з місцевого бюджету. На медикаменти та рентгенплівку 41,4 тис. грн., соціальні пакети – 12,3 тис.грн., придбання туберкуліну – 350,0 тис.грн.

            Протягом 2020 року лікарями протитуберкульозного кабінету КНП «ЦМКЛ» було проведено 2 заняття з лікарями вторинної та первинної ланки з приводу впровадження              МГ-тесту.

           Постійно проводиться профілактична робота з населенням про важливість щеплення БЦЖ для новонароджених дітей, профілактична робота у вогнищах туберкульозної інфекції, розроблені пам’ятки для пацієнтів та їх родичів про правила поводження у вогнищах інфекції.

Кабінет з профілактики та лікування ВІЛ/СНІД хворих:

        У закладах охорони здоров’я проводиться добровільне консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію населення міста, обстежено всього за 2020 рік – 4036 осіб, без вагітних та донорів 3414 осіб – 5,1 %, виявлено 18 осіб з ВІЛ-інфекцією – 0,4% від обстежених.

За період 2020 року на «Д» облік взято – 18 осіб. Всього на «Д» обліку перебуває – 288 осіб, дітей 18 осіб.

За 2020 рік взято на облік 5 вагітних «Д» групи. Прийнято 3 пологів, 2 – кесарев розтин, 2 – абортів, 1 – вагітна (викидень), 1 – вагітна вибула.

Народилось 3 дітей, які на 100% охоплені профілактичним лікуванням та безкоштовно отримують молочні суміші.

ФЛГ – 237 осіб (рентгенологічно – 222, ФЛГ – 15 осіб ) – 100%. Виявлено – 7 осіб, з ТБС – 4 первинних.

Обстежено ЛАМ тестами 4 особи (1 позитивний), МГ тест – 13 (1 позитивний).

ВААРТ на 01.01.2021 отримує 239 осіб – 84,75% від «Д» групи. За 2020 рік призначено ВААРТ 20 особам.

Знято з «Д» обліку – 31 особа, з причин: смерть – 12 осіб (СНІД – 3 особи, невідома причина – 1 особа, 8 – від інших захворювань); зміна Діагнозу: 2 особи - 2 дитини – здорові; зміна міста проживання – 17 осіб.

          Згідно з місцевою програмою по профілактиці ВІЛ/СНІДу використано коштів по СНІД програмі – 87,9 тис. грн., медикаменти – 14 тис.грн., продукти харчування – 31,4 тис.грн., обстеження на ВІЛ – 42,6 тис.грн.

Протягом 2020 року проведено 52 бесіди, слухачів – 311.

Дружківська міська філія ДУ «Донецький ОЛЦ МОЗ України»:

        Протягом звітного року проводилася робота згідно з діючим законодавством з профілактики інфекційних захворювань в тому числі з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДУ, такі як ведення обліку захворюваності на туберкульоз у м.Дружківка, передача даних на обласний рівень в межах програм «Клік», «TUB» та «Індикаторні показники».

Своєчасно проводилася вогнищева дезінфекція, взаємодія з ЗОЗ міста та протитуберкульозним кабінетом КНП «ЦМКЛ» по веденню звітності з протидії туберкульозу за індикаторними показниками, звітність в межах програми «TUB» про виконання обсягів профілактичних оглядів методом флюорографії, в тому числі груп ризик.

     За звітний рік щоквартально (за винятком карантинних обмежень) проводились моніторингові дослідження зовнішнього середовища, відбір дезрозчинів та деззасобів на визначення активного хлору, перевірка якості роботи вентиляційної шафи, дослідження мікроклімату в кабінеті мікроскопії харкотиння, протитуберкульозному кабінеті та кабінеті профілактики ВІЛ-інфекції /СНІДУ КНП «ЦМКЛ» протоколи досліджень видані своєчасно, відхилення перераховані.

        На щотижневих оперативних нарадах (за винятком карантинних обмежень) заслуховується стан інфекційної захворюваності в м. Дружківка.

У 2020 році була 1 публікація на міському сайті 06267 стаття «Профілактика туберкульозу».

Наркологічна допомога населенню міста надається 2 лікарями з вищою категорією.

           На диспансерному обліку знаходиться 137 осіб з синдромом залежності від вживання наркотиків, з них до 35 років – 104; жінок – 26; сільських мешканців – 3.

            На профілактичному обліку, які вживають наркотики – 313 осіб. Наркологічна патологія серед дітей і підлітків не зареєстрована.

           Ведеться об’ємна профілактична робота в учбових закладах міста, проводились лекції з профілактики захворювань, пов’язаних вживанням психоактивних речовин. Проведено 20 лекцій, 480 бесід.

Дружківська міська організація Товариства Червоного Хреста України:

          Співробітниками та волонтерами було проведено три акції з розповсюдження брошур з метою профілактики та запобігання туберкульозу та ВІЛ: «Увага! Час подумати про своє здоров’я», «Стоп туберкульоз» та «Вишуканий Іноземний Лебідь», буклети були отримані від Національного Комітету Товариства Червоного Хреста України. Всього було розповсюджено понад 200 брошур.

          Сім осіб з інвалідністю, хворих на туберкульоз, нашого міста на постійній основі отримують гуманітарну допомогу у вигляді продуктових і гігієнічних наборів.

          24 березня серед учнів шкіл було проведено конкурс малюнків на тему «Життя вільне від туберкульозу», 12 школярів отримали почесні грамоти від Дружківської МО ТЧХУ, та подарунки від НК ТЧХУ.

Дружківський міський центр зайнятості:

           В інформаційному секторі центра зайнятості на комп’ютерах вільного доступу та в онлайн-центрі працевлаштування розміщені інформаційні матеріали щодо запобігання розповсюдженню соціально-небезпечних інфекцій.

           На щоденних інформаційних семінарах із загальних питань зайнятості шукачі роботи інформуються про профілактику захворювань туберкульоз та ВІЛ/СНІД.

            За звітний період було проведено 3 тематичних семінарів, у яких прийняли участь 24 шукача роботи. При проведенні семінарів розкривалися питання щодо актуальності проблеми туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в суспільстві, вплив цих захворювань на економіку країни та працевлаштування громадян.

Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму :

           Протягом 2020 року відбулось 4 засідання клубу «За здорове життя», організованого у бібліотеці ім. А. Чехова, теми зустрічей «Секрети здоров’я. Життя без шкідливих звичок». Три засідання відбулось в онлайн-режимі з причини запровадження карантину. У засіданні взяли участь 56 осіб з числа читачів бібліотеки.

          На офіційних сторінках закладів культури у соціальних мережах та на інформаційних стендах розміщено 6 статей про проведення профілактичних заходів за участю школярів та студентської молоді, доповнені зразками роздаткового матеріалу, коротким змістом тематичної зустрічі, телефонами служб, що займаються проблемою наркоманії, тематичними відеороликами. Теми заходів: «Життя без шкідливих звичок», «Знання проти страху -«СНІД», «За темною лінією життя».

        У рамках Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з мене» у березні 2020 року у всіх бібліотеках міста оформлено куточок здоров’я «Наркоманія – дорога до СНІДу, дорога в нікуди». Протягом 2020 року «Куточок здоров’я» поповнився матеріалами на теми: « Я обираю здоровий спосіб життя», «ВІЛ/СНІД – ти повинен про це знати!», «Дітям про СНІД», «СНІД: подумай про майбутнє!», «ВІЛ-інфекція та СНІД в Україні».

          1 грудня 2020 року у всіх бібліотеках міста та молодіжних центрах проведено демонстрацію короткометражних фільмів з зазначеної проблематики під назвою: «ВІЛ та СНІД – міфи та реальність», «ВІЛ-толерантність та надія», «ВІЛ-СНІД, аналіз може врятувати життя», «Що українці знають про ВІЛ?» з урахуванням умов карантину.

            Звіти про виконання «Програми протидії захворюванню на туберкульоз у м.Дружківка та «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу» у 2020 році планується заслухати на першому засіданні координаційної ради у І півріччі 2021 року.

         Аналіз ефективності заходів, що здійснювались координаційною радою для забезпечення роботи системи моніторингу і оцінки, роль групи МіО:

            Група моніторингу і оцінки (МіО) створена рішенням координаційної ради від 26.01.2010, цим же рішенням затверджено положення та склад групи МіО.

Результати діяльності групи МіО у 2020 році:

- щоквартально протягом 2020 року проводився збір показників моніторингу та оцінки;

- група МіО приймала участь у складанні річного звіту, планів засідань та роботи координаційної ради на 2020 рік;

У місті проводилися наступні заходи, активну участь у яких брали члени координаційної ради (в рамках умов карантину):

- Заходи до Всесвітнього Дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ (1 грудня), затверджені плани місцевих заходів;

- Заходи до Всесвітнього Дня пам’яті людей, померлих від СНІДу;

- Заходи до Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом (24 березня), затверджений план міських заходів.

            Інформацію про роботу міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу за 2020 рік, звіт, буде розміщено на сайті міського відділу охорони здоров’я - zdrav.druisp.gov.ua, розміщується в місцевих ЗМІ.

            Робота координаційної ради у 2020 році проводилась згідно з затвердженим планом, з урахуванням карантинних заходів.

 

 

 

Заступник голови координаційної ради з питань

протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу                                                    О.Л. ДЕСНОВА