Дружківська міська координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу створена рішенням виконавчого комітету Дружківської міської ради від 06.08.2008 № 872 «Про міську раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу». Зазначеним рішенням затверджено Положення про міську координаційну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі КР) та її посадовий склад, у відповідності з рекомендаціями Національної ради.

            Діяльність КР була спрямована на аналіз виконання міських програм з протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, прийняття рішень, аналіз досягнутих результатів.

            Звіти про виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз у м. Дружківка та «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» в 2017 році були заслухані на першому засіданні координаційної ради

28.03.2017 р.

          У 2017 році проведено 4 засідання КР, на яких розглянуті наступні питання:

Засідання № 1 від 28.03.2017 року.

            1. Звіт про роботу КР у 2016 році, оцінка діяльності КР у 2016 році.

           2. Про виконання «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» в м. Дружківка у 2016 році.

            3. Про   виконання «Програми протидії захворюванню на туберкульоз у м. Дружківка на 2013-2016 роки» у 2016 році.

           4. Затвердження планів роботи та засідань КР на 2017 рік.

         На дане засідання були підготовлені наступні документи:

порядок денний засідання № 1, план роботи Дружківської міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в м. Дружківка на 2017 рік, план засідань Дружківської міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в м. Дружківка на 2017 рік, протокольне рішення № 1, протокол засідання № 1; 3 довідки щодо планових питань.

Засідання № 2 від 11.07.2017 року.

            1. Про дотримання стандарту інфекційного контролю за ТБ у закладах охорони здоров'я міста та проблемні питання.

            2. Надання медико-соціальних послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію представників групи ризику.

            3. Про взаємодію громадських організацій, МВОЗ, Центру зайнятості, УСЗН, Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області та інших організацій, та підприємств в межах виконання Програм боротьби з туберкульозом та ВІЛ/СНІДом.

На дане засідання були підготовлені наступні документи: порядок денний № 2, протокол засідання № 2; протокольне рішення № 2; 3 довідки щодо планових питань.

   Засідання № 3 від 28.11.2017 року.

           1. Заходи по протидії захворюванню на туберкульоз у м. Дружківка у 2017 році у частині реалізації стратегії адвокації, комунікації та соціальної мобілізації (АКСМ) для протидії захворюванню на туберкульоз.

           2. Про результати моніторингу наданих послуг з профілактики та діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб з боку громадських організацій, які працюють на території міста.

           3. Проблемні питання медико-соціального супроводу та формування прихильності до лікування хворих на туберкульоз.

   На дане засідання було підготовлено наступні документи:

порядок денний № 3; 3 довідки щодо планових питань; протокол засідання № 3; протокольне рішення № 3.

Засідання № 4 від 19.12.2017 року.

            1. Про стан та проблемні питання реалізації «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» у м. Дружківка за 9 місяців 2017 року.

            2. Організація та проведення профілактичних заходів із запобігання розповсюдження ВІЛ-інфекції на первинному рівні надання медичної допомоги населенню в умовах реформування охорони здоров’я.

            3. Про результати роботи та проблемні питання щодо переадресації хворих на туберкульоз, що звільнилися з виправних установ Донецької області та їх медико-соціальний супровід.

           4. Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Регіональної стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ – інфекції/СНІДу на період до 2020 року у м. Дружківка.

           На дане засідання було підготовлено наступні документи: порядок денний № 4; 3 довідки щодо планових питань, протокол засідання № 4, протокольне рішення № 4, План заходів щодо реалізації Регіональної стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ – інфекції/СНІДу на період до 2020 року у м. Дружківка.

         Згідно з прийнятими рішеннями, впродовж 2017 року забезпечено внесення у порядок денний засідань координаційної ради проблемних питань щодо координаційної роботи всіх залучених до виконання міської програми установ та організацій, виконання рішень обласної ради, Указів Президента, Доручень КМУ, рішень міськвиконкому з питань боротьби з епідемією туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

За результатами роботи протитуберкульозної служби за 2017 рік проведена робота:

       Робота проводиться згідно з «Програмою протидії захворюванню на туберкульоз у

м. Дружківка на 2014-2018 роки». Реалізація програми здійснюється за уніфікованим протоколом від 04.09.2014 № 620. Оцінка роботи визначається за індикаторами, які знаходяться в постійному моніторингу.

         З 2015 року у місті почав функціонувати електронний реєстр хворих на туберкульоз.

       На диспансерному обліку в протитуберкульозному кабінеті КЛЗ «ЦМКЛ» перебуває 436 осіб, з них 3 підлітка та 224 дитини. З активною формою туберкульозу 60 дорослих та 2 дитини. У звітному році вперше виявлено 32 особи, показник захворюваності склав 40,6 на 100 тис. населення, що на 24% нижче, ніж в 2016 році та нижче обласного показника за 2015 рік, який становить 55,3 на 100 тис. населення. Норматив - зниження загальної захворюваності за рік - 5,0%. Серед нововиявлених 2 випадка позалегеневого ТБ, в т. ч. 1 випадок туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів у дитини з ВІЛ інфекцією, 1 випадок ТБ кісток. Серед захворілих безробітних працездатного віку 18 осіб - 64,3%. Причинами несвоєчасного виявлення туберкульозу є особливості перебігу захворювання, ухилення пацієнтів від проходження профілактичних оглядів, міграція по заробітках.

            Всі хворі, вперше виявлені на заразну форму ТБ, були госпіталізовані в стаціонар м. Краматорська ТОМЦ, обстежені на ВІЛ. Виявлено 1 новий випадок ВІЛ-інфікування.

 Всього пацієнтів з ТБ / ВІЛ на активну форму туберкульозу станом на 01.01.18 – 11осіб. З неактивної форми ТБ / ВІЛ 25 осіб., в т. ч. 3 дитини.

    Зареєстровано 2 випадки відриву від лікування на амбулаторному етапі з причини категоричної відмови від лікування - в одному випадку та виїзду хворого за межі міста – у другому випадку.

        Мотивація прихильності до лікування 2017:

         З метою профілактики відривів від лікування контрольованим методом на амбулаторному етапі в якості соціальної підтримки хворим видавалися продуктові пайки. Протягом року з 77 пролікованих її отримали 46 осіб. Видано всього 412 наборів на загальну суму 42 843,18 грн. з них: з місцевого бюджету – 136 на суму 9 540,16 грн., БФ "Світанок" – 48 на суму 6 748,72 грн., Глобальний Фонд «Червоний Хрест» – 288 на суму 26 554,3 грн. Надходила гуманітарна допомога - 1488,48 грн., організація «Лікарі без кордонів» - 3 337,44 грн. Додатково один хворий отримав двічі ваучер на суму 400 грн. кожен.

       Протитуберкульозними препаратами місто було забезпечене централізовано протягом року в повному обсязі.

       План профілактичних оглядів на туберкульоз у місті виконаний на 91,1%.

     Санітарно-просвітницька робота: прочитано 17 лекцій, проведено 3062 бесіди, поширено в якості наочної агітації в школах, ЛПУ, ГУМВС, навчальних закладах для студентів, в Центрі зайнятості, кабінеті «Довіра» 41 плакат, листівки, пам'ятки для населення - 507, випущено 10 санбюлетенів. Проводилося навчання пацієнтів за програмою «Гігієна кашлю». Проведено 3 семінари в ЗОЗ з питань туберкулінодіагностики, надання ДОТ послуг, виявлення хворих методом бактеріоскопії в ЗЛМ.

           По місцевій програмі боротьби з туберкульозом з місцевого бюджету використано 55,2 тис. грн., а саме: на соціальні пайки – 7,4 тис. грн., на туберкулін – 33,8 тис. грн., на засоби дезінфекції та рентгенологічну плівку – 21,4 тис. грн.

За 2017 рік кабінетом профілактики ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД проведена робота:

         В місті за всі роки спостереження виявлено 555 ВІЛ-інфікованих осіб. Померло за цей же час із числа ВІЛ-інфікованих 121 особа. Станом на 01.01.2018 на диспансерному обліку знаходиться 268 ВІЛ-інфікованих (показник 389,04 на 100 тис. населення), в т. ч. 19 дітей, з них 12 дітей з підтвердженим ВІЛ-статусом та 51 особа хвора на СНІД.

       Щодо шляхів інфікування – на перше місце вийшов статевий шлях (63,9%), що свідчить про вихід епідемії у широкі верстви населення, на другому місті парентеральний шлях інфікування (33,5%). Щорічно зростає кількість виявлених ВІЛ-інфікованих серед вагітних та кількість дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

      Протягом 2017 року закладами охорони здоров'я міста проведено 2501 обстеження на ВІЛ, у т.ч. 2134 без урахування донорів та вагітних, що складає відповідно 3,7% і 3,2% від усього населення. Позитивний результат мали 25 осіб (1,0% обстежених).

Кількість вагітних, взятих на облік у 2017 році склала 8 осіб, всі вагітні отримували відповідну терапію. На кінець 2017 року під наглядом ВІЛ-інфікованих вагітних не має.

       У звітному році народилося 6 малюків від ВІЛ-інфікованих матерів, всі знаходилися на штучному вигодовуванні, у 100% забезпечені молочними сумішами, які отримують на базі кабінету по профілактиці та лікуванню ВІЛ/СНІД хворих. Також всі ці діти отримали відповідне профілактичне лікування з 1 доби до 28 днів.

       За 2015-2017 роки з позитивним ВІЛ-статусом дітей не було.

         У кабінету по профілактиці та лікуванню ВІЛ/СНІД хворих активно проводилася профілактична робота: прочитано 11 лекцій, проведено 93 бесіди, 7 семінарів – заліків, розповсюджено 165 листівок, 54 буклети.

       Згідно програми використано 100,2 тис. грн.: на молочні суміші – 28,8 тис. грн., медикаменти – 3,9 тис. грн., обстеження населення на ВІЛ – 67,2 тис. грн.

Дружківським МО ТЧХУ за 2017 проведена робота:

       З 2017 року Голова Дружківської МО ТЧХУ та сестра медична працюють в глобальному фонді «Посилення системи надання якісної амбулаторної допомоги хворим на МРТБ шляхом надання максимального наближення медико-соціальних, психологічних послуг та формування прихильності до лікування з фінансовою підтримкою Глобального фонду на боротьбу зі СНІДом, туберкульозом ». В рамках цього фонду 17 осіб, які знаходяться на долікуванні МРТБ щодня отримували лікарські препарати, а також 2 рази на місяць отримували харчові набори, всього 214 харчових наборів на суму 24898,0 грн. Впродовж року вони отримували допомогу - одяг б/у, та взуття.

Дружківська МО ТЧХУ постійно проводить акції, направлені на здоровий спосіб життя, в навчальних закладах міста були розповсюджені буклети та листівки «Туберкульоз виліковується » та інші.

Відділом культури за 2017 рік проведена така робота:

       26 березня у Купрінці пройшов урок-застереження: «СНІД: подумай про майбутнє - вибери життя». В результаті проведеного заходу, після розмови-діалогу, діти дізналися що СНІД — особливо небезпечна хвороба, яка несе смертельну загрозу людству, про можливі шляхи зараження та профілактики СНІДу.

     5 грудня учні ЗОШ № 6 завітали до ЦДБ на тренінг « СНІД – загроза людству». Підлітки дізналися багато нового про ВІЛ та його кінцеву стадію – СНІД : історію, структуру вірусу, шляхи передачі, міфи та заходи профілактики, передивившись цікаве відео та прийнявши активну участь у рольовій грі-тренінгу.

     До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 2 грудня на юнацькому абонементі для учасників клубу «КЛІК» була проведена година спілкування «СНІД: подумай про майбутнє – обери життя». Як наслідок, школярі отримали елементарні знання про СНІД, основні шляхи зараження цією хворобою та заходи щодо її профілактики. Для ефективного засвоєння почутого матеріалу, бібліотекарі підготували ще й тематичне повчальне відео для дітей певної вікової категорії.

       12 грудня в бібліотеці ім. Чехова для молоді був проведений веб-огляд «Зупинимо СНІД доки він не зупинив нас». Студентам був запропонований соціальний ролик та огляд сайтів, до яких можна звернутися за хвилюючими питаннями.

       В бібліотеках міста проводилися виставки-рекомендації: «СНІД: не дайте шансів хворобі», «СНІДу «НІ» ми разом скажемо усі», «СНІД: знак біди», «СНІД: Знати, щоб жити», «Туберкульоз: новий погляд на проблему», «Туберкульоз - все ще проблема суспільства».

       Проведене засідання клубу «Жіноче коло» - година спілкування «Здоров’я-скарб – цінуй  його», присвячено здоровому способу життя.

Дружківським міським центром зайнятості за 2017 рік проведена робота:

       В інформаційному секторі центра зайнятості на комп’ютерах вільного доступу та в онлайн-центрі працевлаштування розміщені інформаційні матеріали щодо запобігання розповсюдженню соціально-небезпечних інфекцій.

     На щоденних інформаційних семінарах із загальних питань зайнятості та стану ринку праці регіону клієнти центру зайнятості інформуються про профілактику захворювань на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД. За звітний період було проведено 4 тематичних семінари «Здоровий спосіб життя – запорука професійних успіхів». При проведенні семінарів розкривалися питання щодо актуальності проблем туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в суспільстві, вплив цих захворювань на економіку країни та працевлаштування громадян.

В управлінні соціального захисту населення Дружківської міської ради постійно забезпечується виконання заходів з питань профілактики туберкульозу та ВІЛ- інфекції/СНІДу. З цією метою у приміщені управління розміщені інформаційні стенди по вищевказаним питанням. Також періодично проводяться медичні огляди, флюорографічні обстеження працівників.

Дружківською філією ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» проведена робота :

       На протязі звітного року проводилась робота згідно діючого законодавства з профілактики інфекційних захворювань в тому числі з профілактики туберкульозу та ВІЛ – інфекції /СНІДУ, такі як ведення обліку захворюваності на туберкульоз по м. Дружківка, передача даних на обласний рівень в межах програми «Клік», проведення вогнищевої дезінфекції, взаємодія з ЗОЗ міста та протитуберкульозним кабінетом КЛПУ «ЦМКЛ» по веденню звітності з протидії туберкульозу за індикаторними показниками, звітність в межах програми «TUB» про виконання обсягів профілактичних оглядів методом флюорографії в тому числі груп ризику по м. Дружківка. Також за звітний рік щоквартально проводились моніторингові дослідження зовнішнього середовища, відбір дезінфікуючих розчинів та дезінфікуючих засобів на визначення активного хлору, перевірка якості роботи вентиляційної шафи в кабінеті мікроскопії харкотиння, протитуберкульозному кабінеті та кабінеті профілактики ВІЛ – інфекції /СНІДУ КЛЗ «ЦМКЛ м. Дружківка» протоколи досліджень видані своєчасно, відхилення перераховані. На щотижневих оперативних нарадах заслуховується стан інфекційної захворюваності в м. Дружківка . В 2017 році були 2 публікації в пресі – 1 стаття «Чому важливо робити флюорографію» газета ДНЛ+, 1 стаття «Чому важливо пройти ФЛГ-обстеження» газета «Знамя Индустрии».

         Аналіз ефективності заходів, що здійснювались координаційною радою для забезпечення роботи системи моніторингу і оцінки, роль групи МіО:

            Група моніторингу і оцінки (МіО) створена рішенням координаційної ради від 26.01.2010 року, цим же рішенням затверджено положення та склад групи МіО.

Результати діяльності групи МіО у 2017 році:

-         щоквартально протягом 2017 року проводився збір показників моніторингу та оцінки результатів були заслухані на засіданнях координаційної ради.

-         група МіО приймала участь у складанні річного звіту, плану засідань та роботи координаційної ради на 2017 рік, у підготовці інформації до засідань координаційної ради, корегуванні порядку денного, протокольних рішень засідань координаційної ради та ін.

            У місті проводилися наступні заходи, активну участь у яких брали члени координаційної ради:

- Заходи до Всесвітнього Дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ (1 грудня), затверджені плани місцевих заходів;

- Заходи до Всесвітнього Дня пам’яті людей, померлих від СНІДу;

- Заходи до Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом (24 березня), затверджений план міських заходів.

            Робота координаційної ради у 2017 році проводилась згідно з затвердженим планом, щокварталу проводився моніторинг виконання рішень, які приймалися координаційною радою, протягом року заслухано всі питання згідно з планом засідань.

 

 

Голова координаційної ради з питань

протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу                                        Н.Є. Слесаренко

 

 

Секретар координаційної ради                                                                Т.В.Мирошниченко