УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Н А К А З

_____ 02.01.2019_____№___1 __

м. Дружківка

 

Про затвердження мережі та структури закладів охорони здоров’я міста Дружківка у 2019 році

                                

           

З метою якісного забезпечення населення міста Дружківка первинною та вторинною медичною допомогою, згідно з розподілом функціональних повноважень, профілем та метою діяльності ЗОЗ, керуючись відповідними наказами МОЗ України,

            НАКАЗУЮ:

  1. 1.Затвердити загальну мережу закладів охорони здоров'я міста:

           

ЗОЗ міста

кількість стаціонарних ліжок

кількість ліжок денного стаціонару

1

КЛЗ «Центральна міська клінічна лікарня м.Дружківка»

180

41

2

КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня № 1»

60

60

3

КЛПУ «Дружківська міська лікарня № 2»

90

60

4

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дружківської міської ради

 

40

5

Підстанція м.Дружківка «СШМД» м.Костянтинівки – ВСП ЛПУ «ОЦЕМД та МК»

-

-

6

ВСП КЛПУ «Міський наркологічний диспансер м.Краматорськ» у м.Дружківка

-

3

7

Диспансерне відділення №2 КЗОЗ «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер м.Краматорська»

-

-

2. Закріпити за КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дружківської міської ради промислові підприємства міста для проведення аналізу захворюваності та контролю за тимчасовою непрацездатністю працівників цих підприємств:

2.1. Амбулаторія №1 ЗП-СМ КНП «ЦПМСД» Дружківської міської ради:

- ПАТ «Веско»

- ПАТ «Дружківське рудоуправління»

- ПАТ «Грета»

- ТОВ «Дружківський фарфоровий завод»

            2.2. Амбулаторія №3 ЗП-СМ КНП «ЦПМСД» Дружківської міської ради:   

- ТОВ «Корум Дружківський машинобудівний завод»

            2.3. Амбулаторія №4 ЗП-СМ КНП «ЦПМСД» Дружківської міської ради:

- Хлібозавод № 2 ТОВ «Компанія Хлібінвест»

            2.4. Амбулаторія №5 ЗП-СМ КНП «ЦПМСД» Дружківської міської ради:

- ПАТ «Дружківський завод металевих виробів»

            2.5. Амбулаторія №6 ЗП-СМ КНП «ЦПМСД» Дружківської міської ради:

- ПАТ «Кіндратівський вогнетривкий завод».

            3. Затвердити розподіл контингентів населення міста між амбулаторіями КНП «ЦПМСД» Дружківської міської ради, для медичного обслуговування дільничними терапевтами, педіатрами та лікарями загальної практики-сімейними лікарями за територіально-дільничним принципом:

ЗОЗ міста

Усього населення

З них дорослого населення

в т.ч. діти

в т.ч. до 1 року

Жінки

1

2

3

3.1

3.3

4

1

Амбулаторія №1

20240

19369

871

26

10651

 

в т.ч. сільського

76

61

15

 

35

2

Амбулаторія №2

10494

3814

6680

260

5268

в т.ч. сільського

17

-

17

-

10

3

Амбулаторія №3

10253

10128

125

-

5767

4

Амбулаторія №4

10052

9580

472

18

5519

5

Амбулаторія №5

6515

5466

1047

33

3446

в т.ч. сільського

316

293

23

-

149

6

Амбулаторія №6

6326

5465

861

19

3219

7

Амбулаторія №7

1394

1394

-

-

708

в т.ч. сільського

324

324

-

-

154

8

Амбулаторія №8

1897

1655

242

13

1029

РАЗОМ:

67171

56871

10300

369

35607

в т.ч. сільського

733

678

55

-

348

             

 

            4. Затвердити перелік структурних підрозділів та фахівців ЗОЗ міста, для медичного обслуговування населення міста за функціональним профілем відповідних підрозділів та спеціальністю фахівців:

            4.1. В КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дружківської міської ради:

           4.1.1. Лікарі обслуговують населення міста за направленням:

- дільничний терапевт, педіатр та лікар загальної практики сімейної медицини.

            4.1.2. Денний стаціонар на 40 ліжок обслуговує доросле населення міста за терапевтичним профілем.

            4.2. В КЛЗ «Центральна міська клінічна лікарня м.Дружківка»:

            4.2.1. Поліклінічне відділення

           Лікарі обслуговують дитяче та доросле населення міста за направленням дільничних терапевтів, педіатрів, лікарів загальної практики-сімейної медицини.

- Лікар-офтальмолог дитячий

обслуговує дитяче населення міста

- Лікар - отоларинголог

обслуговує населення міста

            - Лікар-інфекціоніст

обслуговує дитяче та доросле населення міста

- Лікар-ендокринолог

обслуговує доросле та дитяче населення міста

           - Лікар-кардіолог

обслуговує доросле населення амбулаторій №1, №7

            - Лікар-хірург

обслуговує дитяче населення міста та доросле населення амбулаторії № 1, № 7

            - Лікар-уролог

обслуговує доросле населення міста

            - Лікар-ревматолог

обслуговує доросле населення амбулаторії № 1, № 5, № 7, №8

            - Лікар-невропатолог

обслуговує доросле населення амбулаторій №1, №5, №7, №8

            - Лікар-офтальмолог

обслуговує доросле населення міста

            - Лікар-онколог

обслуговує доросле та дитяче населення міста

           - Лікар-терапевт

обслуговує доросле населення міста

            4.2.2. Жіноча консультація

обслуговує доросле та дитяче жіноче населення міста

- денний стаціонар на 6 ліжок обслуговує доросле жіноче населення міста

            4.2.3. Психоневрологічне диспансерне відділення

обслуговує доросле та дитяче населення міста

            4.2.4. Кабінет з профілактики та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД обслуговує доросле та дитяче населення міста

            4.2.5. Міський протитуберкульозний кабінет

обслуговує доросле та дитяче населення міста

- денний стаціонар на 15 ліжок - обслуговує доросле та дитяче населення міста

            4.2.6. Відділення хірургії одного дня при поліклінічному відділенні на 20 ліжок

обслуговує доросле населення міста

4.2.7. Міське стоматологічне відділення

обслуговує доросле та дитяче населення міста

            4.2.8. Клініко-діагностична лабораторія (у тому числі біохімічний відділ)

обслуговує доросле та дитяче населення міста щодо клінічних та біохімічних досліджень

            4.2.9. Рентгенологічне відділення

обслуговує доросле та дитяче населення амбулаторій №1, №2, №6, №7, фтизіатричних хворих міста, призовників, стаціонарні відділення, денний стаціонар лікарні;

в т.ч. флюорографічний кабінет – обслуговує все населення міста

            4.2.10. Патологоанатомічне відділення

обслуговує всі ЗОЗ міста

            4.2.11. Кабінет фіброгастродуоденоскопії

обслуговує доросле населення міста

           4.2.12. Денний стаціонар на 20 кардіологічних ліжок

обслуговує доросле населення міста з кардіологічною патологією

            4.3. В КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня № 1»:

            4.3.1. Денний стаціонар на 60 ліжок (у т.ч. 30 гастроентерологічних, 20 кардіологічних, 10 терапевтичних)

обслуговує доросле населення міста за гастроентерологічним, кардіологічним, хірургічним профілями

            4.3.2. Рентгенологічний кабінет

обслуговує населення амбулаторії №5, №8, стаціонарні відділення та денний стаціонар лікарні

           4.3.3. Лікарі поліклініки

           - Лікар-терапевт

обслуговує населення амбулаторії №5, №8

           - Лікар-кардіолог

обслуговує населення амбулаторії №5, №8

           - Лікар-гастроентеролог

обслуговує доросле населення міста

 

           - Лікар отоларинголог

обслуговує доросле населення міста

           - Лікар-офтальмолог

обслуговує населення міста

            - Лікар-хірург

обслуговує населення амбулаторії № 5, №8

            - Лікар-ендокринолог

обслуговує населення амбулаторії № 5, №8

            4.3.4. Клініко-діагностична лабораторія обслуговує населення амбулаторій №5, №8, стаціонарні відділення, денний стаціонар лікарні щодо клінічних та частково біохімічних досліджень.

            4.4. В КЛПУ «Дружківська міська лікарня №2»:

            4.4.1. Клініко-діагностична лабораторія (у т.ч. бактеріологічний відділ)

обслуговує доросле та дитяче населення міста щодо бактеріологічних досліджень, в тому числі бактеріологічні обстеження при профілактичному обстеженні працівників бюджетних установ; населення амбулаторій №3, №4, №6, стаціонарні відділення, денний стаціонар лікарні щодо клінічних та частково біохімічних досліджень.

            4.4.2. Хірургічне відділення поліклініки

обслуговує все населення міста за ортопедо-травматологічним профілем та населення амбулаторій №3, №4, №6 за хірургічним профілем

4.4.3. Рентгенологічний кабінет

обслуговує населення міста за ортопедо-травматологічним профілем, населення амбулаторій №3, №4, №6 за направленням лікарів, призовників з захворюваннями системи травлення, стаціонарні відділення та денний стаціонар лікарні

4.4.4. Лікар – невропатолог

обслуговує доросле населення амбулаторій №3, №4 та №6

4.4.5. Лікар - кардіолог

обслуговує доросле населення амбулаторій №3, №4 та №6 (за кардіологічним та ревматологічним профілем)

            4.4.6. Лікар-офтальмолог

обслуговує доросле населення міста

           4.4.7. Лікар-терапевт

обслуговує доросле населення амбулаторій №3, №4 та №6

            4.4.8. Лікар-отоларинголог

обслуговує доросле населення міста

5. Затвердити загальну структуру ЗОЗ міста:

5.1. Заклади охорони здоров'я міста, що фінансуються з місцевого бюджету:

            5.1.1. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дружківської міської ради:

           - Адміністративно-управлінський персонал

            - Господарсько-обслуговуючий персонал

            - Пункт для надання невідкладної допомоги

            - Денний стаціонар на 40 ліжок

            - Лікувально-профілактичні підрозділи - 8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини з відповідними штатному розкладу кабінетами

            5.1.2. КЛЗ «Центральна міська клінічна лікарня м.Дружківка»:

            - Адміністративно-управлінський персонал.

            - Загально-лікарняний персонал

            - Господарчий персонал

            - Клініко-діагностична лабораторія (у т.ч. біохімічний відділ)

            - Централізоване стерилізаційне відділення

            - Аптека

            - Рентгенологічне відділення, в т.ч. флюорографічний кабінет

            - Інформаційно-аналітичний відділ

            - Кабінет функціональної діагностики

            - Фізіотерапевтичний кабінет

            - Поліклініка для надання медичної допомоги другого рівня вузькими спеціалістами (з денним стаціонаром на 20 кардіологічних ліжок)

            - Відділення хірургії одного дня при поліклінічному відділенні на 20 ліжок

            - Міський протитуберкульозний кабінет з фактичною потужністю до 45 відвідувань в зміну (з денним стаціонаром на 15 ліжок)

            - Кабінет з профілактики та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД

            - Психоневрологічне диспансерне відділення з фактичною потужністю до 30 відвідувань в зміну

            - Міське стоматологічне відділення

            - Кабінет ультразвукової діагностики

            - Кабінет фіброгастродуоденоскопії

            - Жіноча консультація (з денним стаціонаром на 6 ліжок) з фактичною потужністю до 120 відвідувань у зміну з відповідними штатному розкладу кабінетами

            - Приймальне відділення

            - Хірургічне відділення на 70 ліжок, у т.ч. 20 для лікування хворих з гнійними захворюваннями, 20 хірургічних, 30 травматологічних

            - Терапевтичне відділення на 50 ліжок, у т.ч. 10 терапевтичних, 20 кардіологічних, 20 неврологічних

            - Гінекологічне відділення на 30 ліжок

            - Акушерське відділення на 30 ліжок, у т.ч. 15 патології вагітності, 15 для вагітних та породіль, 15 для новонароджених дітей (поза межами загального ліжкового фонду - план роботи ліжка не розраховується)

            - Міське анестезіологічне відділення на 5 ліжок (поза межами загального ліжкового фонду – план роботи ліжка не розраховується)

           - Відділення профілактичних оглядів, що утримується за спеціальні кошти

            - Патологоанатомічне відділення

            5.1.3. КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня № 1»:

            - Адміністративно-управлінський персонал

            - Господарсько-обслуговуючий персонал

           - Загально-лікарняний персонал

            - Поліклінічне відділення з відповідними штатному розкладу кабінетами

            - Кабінет ультразвукової діагностики

           - Денний стаціонар на 60 ліжок (у т.ч. 30 гастроентерологічних, 20 кардіологічних, та 10 терапевтичних)

            - Фізіотерапевтичний кабінет

            - Централізована стерилізаційна  

            - Клініко-діагностична лабораторія

            - Рентгенологічний кабінет

            - Відділення мікрохірургії ока та ЛОР-органів на 40 ліжок (у т.ч. 20 офтальмологічних, 20 отоларингологічних)

            - Інфекційне відділення для дорослих на 20 ліжок (у т.ч. 15 боксованих)

            5.1.4. КЛПУ «Дружківська міська лікарня № 2»:

            - Адміністративно-управлінський персонал

            - Загально-лікарняний персонал

            - Господарсько-обслуговуючий персонал

            - Фізіотерапевтичне відділення

            - Рентгенологічний кабінет

            - Клініко-діагностична лабораторія (у т.ч. бактеріологічний відділ)

            - Поліклінічне відділення з відповідними штатному розкладу кабінетами та хірургічним відділенням

- Денний стаціонар на 60 ліжок терапевтичного профілю

            - Терапевтичне відділення на 50 ліжок (у т.ч. 30 терапевтичних, 10 неврологічних, 10 хоспісних)

            - Дитяче відділення на 40 ліжок (у т.ч. 20 соматичних, 20 інфекційних)

5.2. Заклади охорони здоров'я, що фінансуються з обласного бюджету, та надають медичну допомогу населенню міста

           5.2.1. Підстанція м.Дружківка «СШМД» м.Костянтинівка – ВСП ЛПУ «ОЦЕМД та МК».

            5.2.2. Відокремлений структурний підрозділ КЛПУ «Міський наркологічний диспансер м. Краматорськ» у м. Дружківка

            5.2.3. Диспансерне відділення №2 м. Дружківка КЗОЗ «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер м. Краматорськ».

            6. Затвердити планову зайнятість ліжка в стаціонарних відділеннях ЗОЗ міста:

Відділення

Кількість ліжок

Зайнятість ліжка

План л/днів

КЛЗ «Центральна міська клінічна лікарня м. Дружківка»

 

 

 

Терапевтичне, в т.ч.:

50

365

18250

- кардіологічні

20

365

7300

- терапевтичні

10

365

3650

- неврологічні

20

365

7300

Хірургічне, в т.ч.:

70

343

24010

- гнійно-септичні

20

330

6600

- хірургічні

20

355

7100

- травматологічні

30

345

10350

Акушерське, в т.ч.:

30

285

8550

- патології вагітних

15

330

4950

- для вагітних та породіль

15

240

3600

Гінекологічне

30

365

10950

Анестезіологічне

5

не розраховується

ВСЬОГО в КЛЗ «ЦМКЛ м.Дружківка»:

180

340

61200

КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня № 1»

 

 

 

Мікрохірургії ока і ЛОР органів, в т.ч.:

40

362

14480

- отоларингологічні

20

360

7200

- офтальмологічні

20

365

7300

Інфекційне   для дорослих

20

318

6360

ВСЬОГО в КЛПУ «МКЛ № 1»

60

340

20400

КЛПУ «Дружківська міська лікарня № 2»

 

 

 

Терапевтичне, в т.ч.:

50

353

17650

- неврологічні

10

365

3650

- терапевтичні

30

364

10920

- хоспісні

10

330

3300

Дитяче, в т.ч.:

40

327

13000

- соматичні дитячі

20

330

6600

- інфекційні дитячі

20

325

6500

ВСЬОГО в КЛПУ «ДМЛ № 2»

90

340

30600

ВСЬОГО в   МІСТІ:

330

340

112200

            7. Затвердити постійно діючі міські комісії та їх склад (Додаток 1).

            8. Затвердити Положення про постійно діючу міську комісію (Додаток 2).

            9. Головам постійно діючих міських комісій забезпечити роботу комісій згідно з затвердженим у п.8 Положенням.

            10. Затвердити комісії міського відділу охорони здоров’я та їх склад (Додаток 3).

            11. Головам комісій міського відділу охорони здоров’я забезпечити роботу комісій згідно з чинним законодавством.

            12. Головним лікарям ЗОЗ міста:

            12.1. Забезпечити населення міста регламентованою медичною допомогою відповідно до розподілу та закріплення контингентів населення, затвердженого цим наказом.

            13. Керівнику групи бухгалтерського обліку при МВОЗ – головному бухгалтеру Стукун Т.Г.:

            13.1. При плануванні кошторисних видатків, отриманні додаткових та цільових коштів, враховувати обсяги витрат на медичне обслуговування населення міста відповідно до розподілу та закріплення контингентів населення затвердженого цим наказом.

            14. Вважати таким, що втратив чинність наказ МВОЗ від 08.05.2018 №97 «Про затвердження мережі та структури закладів охорони здоров’я міста Дружківка у 2018 році».

            15. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Начальник міського відділу

охорони здоров'я

 

 

О.Л.ДЕСНОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Додаток 1

         ЗАТВЕРДЖЕНО

         наказ МВОЗ

                                                                                                                                                             від _02.01.2019__№__1___

 

1. СКЛАД

постійно діючої міської комісії з питань розбору малюкової смертності

 

ЗОЗУЛЯ

Олена Федорівна

- заступник начальника МВОЗ,

голова комісії

 

 

ДЕЙНЕГА

Тетяна Василівна

- головний позаштатний міський педіатр,

секретар комісії

Члени комісії:

КРАВЧЕНКО

Михайло Вікторович

- головний позаштатний міський акушер-гінеколог

 

КУНИЦЬКА

Ольга   Сергіївна

 

- заступник головного лікаря КЛЗ «ЦМКЛ» з медичної частини

 

 

ЩУР

Світлана Василівна

- завідувач гінекологічним відділенням КЛЗ «ЦМКЛ»

 

 

КОЛЕСНІК

Олександр Іванович

- завідувач жіночою консультацією КЛЗ «ЦМКЛ»

 

 

КАЛІНКІН

Василь Миколайович

- головний позаштатний міський патологоанатом

 

 

 

 

2. СКЛАД

постійно діючої міської комісії з питань туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу

та інших соціально-небезпечних захворювань

 

ЛЕМЗЯКОВА

Ірина Олександрівна

- головний позаштатний міський фтизіатр,

голова комісії

 

КОМАРОВА

Людмила Станіславівна  

- головний позаштатний міський лікар-спідолог,

секретар комісії

 

Члени комісії:

 

ЄФРЕМОВ

Геннадій Степанович

- завідувач поліклінікою КЛПУ «Дружківська міська лікарня № 2»

 

 

ТАРАСЕНКО

Ірина Вікторівна

- заступник головного лікаря КНП «ЦПМСД» Дружківської міської ради з медичного обслуговування

 

 

 

 

ЧУБЕНКО

Світлана Анатоліївна

- заступник головного лікаря КЛЗ «ЦМКЛ»

з поліклінічного розділу роботи

 

 

ЖИЛЬЦОВ

Ігор Юрійович

- завідуючий поліклінікою КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня № 1»

 

 

ТЮТЛІКОВА

Людмила Олексіївна

- головна медична сестра КЛЗ «Центральна міська клінічна лікарня м.Дружківка»

3. СКЛАД

постійно діючої міської протиракової комісії

 

КУНИЦЬКА

Ольга Сергіївна

 

- заступник головного лікаря КЛЗ «Центральна міська клінічна лікарня м.Дружківка»,

голова комісії

 

 

ЯКУБЕНКО

Валентин Євгенійович

- головний позаштатний міський онколог,

секретар комісії

 

Члени комісії:

 

ЛІВЕНЦОВ

Олег Павлович

-    головний позаштатний міський терапевт

 

 

ЖИЛЬЦОВ

Ігор Юрійович

- завідуючий поліклінікою КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня № 1»

 

ЄФРЕМОВ

Геннадій Степанович

- завідувач поліклінікою КЛПУ «Дружківська міська лікарня № 2»

 

 

ЧУБЕНКО

Світлана Анатоліївна

- головний позаштатний міський профпатолог

 

4. СКЛАД

постійно діючої міської комісії щодо контролю забезпечення охорони праці,

протипожежної безпеки та стану інженерно-технічних споруд

 

 

ГОНЧАРОВ

Юрій Миколайович

- головний позаштатний міський спеціаліст з питань охорони праці, голова комісії

 

ЄВДОКИМОВ

Юрій Анатолійович

- головний позаштатний міський спеціаліст з інженерно-технічних питань, секретар комісії

 

Члени комісії:

 

 

ЖОВЧЕНКО

Інна Юріївна

- інженер з охорони праці КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня № 1»

 

ЄФРЕМОВ

Геннадій Степанович

 

- завідувач поліклінікою КЛПУ «Дружківська міська лікарня № 2»

 

ЛІВЕНЦОВ

Олег Павлович

 

-    головний позаштатний міський терапевт

 

ТОРМОЗОВА

Ірина Володимирівна

 

- інженер КЛЗ «Центральна міська клінічна лікарня м.Дружківка»

 

 

 

 

 

5. СКЛАД

постійно діючої міської комісії з перевірки стану роботи зі зверненнями громадян

 

 

НЕМІШ

Євгенія Михайлівна

- головний спеціаліст МВОЗ, голова комісії

 

Члени комісії:

ТАРАСЕНКО

Ірина Вікторівна

- заступник головного лікаря КНП «ЦПМСД» Дружківської міської ради з медичного обслуговування

 

 

ЖИЛЬЦОВ

Ігор Юрійович

- завідувач поліклінікою КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня № 1»

 

НЕМІШ

Руслан Миколайович

- головний позаштатний міський спеціаліст з юридичних питань

 

6. СКЛАД

постійно діючої міської комісії з раціонального

використання енергоресурсів

 

 

ЧЕНЦОВА

Крістіна Миколаївна

 

- провідний спеціаліст МВОЗ,

голова комісії

 

ЄВДОКИМОВ

Юрій Анатолійович

 

- головний позаштатний міський спеціаліст з інженерно-технічних питань, секретар комісії

 

 

Члени комісії:

 

СТУКУН

Тетяна Гаврилівна  

 

- головний бухгалтер групи бухгалтерського обліку

при МВОЗ

 

ТОРМОЗОВА

Ірина Володимирівна

 

- інженер КЛЗ «Центральна міська клінічна лікарня м.Дружківка»

 

ЄФРЕМОВ

Геннадій Степанович

 

- завідувач поліклінікою КЛПУ «Дружківська міська лікарня № 2»

 

СОЛДАТЕНКОВА

Наталя Борисівна

 

- головний бухгалтер КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня № 1»

7. СКЛАД

постійно діючої міської комісії з перевірки зберігання, обліку та використання наркотичних засобів в закладах охорони здоров’я міста

 

КАКУША

Ольга Володимирівна

 

- заступник головного лікаря

ВСП КЛПУ «МНД м. Краматорська»

у м. Дружківка, голова комісії

 

ТАРАСЕНКО

Ірина Вікторівна

 

 

- заступник головного лікаря КНП «ЦПМСД» Дружківської міської ради з медичного обслуговування, секретар комісії

 

Члени комісії:

 

ЗОЗУЛЯ

Олена Федорівна

- заступник начальника МВОЗ

 

 

КУНИЦЬКА

Ольга Сергіївна

 

 

-  заступник головного лікаря КЛЗ «Центральна міська клінічна лікарня м.Дружківка»

 

ЄФРЕМОВ

Геннадій Степанович

 

-  завідувач поліклінікою КЛПУ «Дружківська міська лікарня № 2»

 

8. СКЛАД

постійно діючої міської комісії з питань тимчасової та стійкої непрацездатності

 

ЗОЗУЛЯ

Олена Федорівна

- заступник начальника МВОЗ,

голова комісії

КОРОТКА

Ірина Василівна

- головний позаштатний міський спеціаліст

з питань ЕТН, секретар комісії

 

 

ТАРАСЕНКО

Ірина Вікторівна

 

Члени комісії:

- заступник головного лікаря КНП «ЦПМСД» Дружківської міської ради з медичного обслуговування

 

ЧУБЕНКО

Світлана Анатоліївна

- заступник головного лікаря КЛЗ «ЦМКЛ»

з поліклінічного розділу роботи

 

ЄФРЕМОВ

Геннадій Степанович

- завідувач поліклінікою КЛПУ «Дружківська міська лікарня № 2»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ МВОЗ

                                                                                                                                                             від __02.01.2019_№__1__

 

Положення

про постійно діючу міську комісію

 

1. Загальні положення

1.1. Постійно діюча міська комісія (далі - Комісія) створюється міським відділом охорони здоров`я та є постійно діючим органом для колегіального розгляду експертних питань діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів, скарг громадян та інших осіб, яким надавалась у закладах охорони здоров’я міста медична допомога, питань якості медичної допомоги, а також звернень підприємств, організацій, установ, фондів соціального страхування, судових органів, прокуратури з цих питань за дорученням начальника міського відділу охорони здоров’я.

1.2. Персональний склад Комісії затверджується начальником міського відділу охорони здоров’я.

1.3. Комісія під час виконання покладених на неї завдань керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, а також цим Положенням.

1.4. Комісія, надає в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали проведених перевірок до міського відділу охорони здоров’я.

 

2. Організація роботи

 

2.1. Комісія розглядає питання, визначені пунктом 1.1 цього Положення, в закладах охорони здоров’я міста (далі - ЗОЗ) комунальної форми власності, що підпорядковані міському відділу охорони здоров’я, під час проведення виїзних або невиїзних (шляхом запиту та отримання від ЗОЗ необхідних документів для експертної оцінки якості медичної допомоги) перевірок.

2.2. Підставою для здійснення експертної оцінки якості медичної допомоги відповідно до пункту 2.1 цього Положення є річний план діяльності Комісії, затверджений МВОЗ або наказ (розпорядження) міського відділу охорони здоров’я.

2.3. За результатами проведеної відповідно до п. 2.1 перевірки Комісією складається висновок, підписується всіма її членами.

2.4. Висновок Комісії ухвалюється простою більшістю голосів її членів. При рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.

2.5. Копії висновку Комісії направляються для розгляду і прийняття відповідних рішень до ЗОЗ, в яких проводилася експертна оцінка якості медичної допомоги та до міського відділу охорони здоров’я.

2.6. Копії висновку Комісії можуть надаватися заявникам, на їх вимогу.

2.7. Комісію очолює голова.

2.8. Склад Комісії формується відповідно до профілю медичної практики з числа головних позаштатних спеціалістів відповідного органу охорони здоров`я, найбільш досвідчених фахівців ЗОЗ.

2.9. Комісія здійснює свою діяльність у плановому та позаплановому порядку. План роботи Комісії на наступний рік та звіт щодо виконання плану звітного року надається до МВОЗ до 1 березня наступного за звітним року.

2.10. Всі звернення, що доручено розглянути Комісії повинні бути розглянуті протягом 30 днів. При неможливості прийняття рішення за цей час строк розгляду може бути продовжений до 15 днів.

2.11. Голова Комісії відповідає за дотримання строків розгляду матеріалів членами Комісії, їх підготовку до засідання Комісії. Відповідальність за ведення і зберігання документації покладається на секретаря Комісії.

2.12. У випадку відсутності голови Комісії засідання проводить один із членів.

2.14. Засідання Комісії оформляються протоколом.

 

3. ПРАВА

 

Комісія має право:

3.1. Надавати до ЗОЗ пропозиції щодо покращення якості медичної допомоги.

3.2. Надавати пропозиції міському відділу охорони здоров’я щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та медичних працівників ЗОЗ.

3.3. Надавати пропозиції громадянам щодо отримання профілактичної, лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги в інших ЗОЗ.

3.4. Залучати за необхідністю до проведення експертної оцінки якості медичної допомоги інших фахівців (за згодою).

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

4.1. Члени Комісії несуть відповідальність за достовірність та обґрунтованість результатів проведеної експертної оцінки якості медичної допомоги.

 

 

 

 

 

Заступник начальника міського

відділу охорони здоров’я

 

 

О.Ф.ЗОЗУЛЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Додаток 3

         ЗАТВЕРДЖЕНО

         наказ МВОЗ

                                                                                                                                                             від _02.01.2019__№__1___

1. СКЛАД

комісії міського відділу охорони здоров’я зі зняття залишків паливно-мастильних матеріалів та талонів на бензин

 

ДЕСНОВА

Олена Леонідівна

- начальник міського відділу охорони здоров’я,

голова комісії

 

Члени комісії:

СТУКУН

Тетяна Гаврилівна

- керівник групи бухгалтерського обліку

при МВОЗ – головний бухгалтер

 

 

БУХАРКОВА

Людмила Валеріївна

- оператор комп’ютерного набору міського відділу охорони здоров’я

2. СКЛАД

комісії міського відділу охорони здоров’я з інвентаризації

 

ДЕСНОВА

Олена Леонідівна

- начальник міського відділу охорони здоров’я,

голова комісії

 

Члени комісії:

СТУКУН

Тетяна Гаврилівна

- керівник групи бухгалтерського обліку

при МВОЗ – головний бухгалтер

 

 

СЛЄДНІК

Тетяна Вікторівна

- секретар керівника міського відділу охорони здоров’я

 

БАРДАКОВА

Ірина Олександрівна

 

- провідний бухгалтер з фінансово-економічної роботи групи бухгалтерського обліку при МВОЗ

3. СКЛАД

тарифікаційної комісії міського відділу охорони здоров’я

 

ДЕСНОВА

Олена Леонідівна

- начальник міського відділу охорони здоров’я,

голова комісії

 

 

ЗОЗУЛЯ

Олена Федорівна

- заступник начальника МВОЗ,

заступник голови комісії, голова первинної профспілкової організації

 

Члени комісії:

СТУКУН

Тетяна Гаврилівна

- керівник групи бухгалтерського обліку

при МВОЗ – головний бухгалтер

 

НЕМІШ

Євгенія Михайлівна

 

 

- головний спеціаліст МВОЗ,

відповідальна за кадрову роботу

СУХІНА

Таїсія Петрівна

- бухгалтер з фінансово-економічної роботи 1 категорії групи бухгалтерського обліку при МВОЗ

4. СКЛАД

комісії міського відділу охорони здоров’я по списанню матеріальних цінностей

та необоротних активів

 

 

 

ЗОЗУЛЯ

Олена Федорівна

- заступник начальника МВОЗ,

голова комісії

 

Члени комісії:

 

СТУКУН

Тетяна Гаврилівна

- керівник групи бухгалтерського обліку

при МВОЗ – головний бухгалтер

 

БАРДАКОВА

Ірина Олександрівна

- провідний бухгалтер з фінансово-економічної роботи групи бухгалтерського обліку при МВОЗ

 

СЛЄДНІК

Тетяна Вікторівна

- секретар керівника міського відділу охорони здоров’я

 

5. СКЛАД

комісії міського відділу охорони здоров’я по прийому-передачі

товарно-матеріальних цінностей

 

 

ЗОЗУЛЯ

Олена Федорівна

- заступник начальника МВОЗ,

голова комісії

 

Члени комісії:

 

СТУКУН

Тетяна Гаврилівна

- керівник групи бухгалтерського обліку

при МВОЗ – головний бухгалтер

 

БАРДАКОВА

Ірина Олександрівна

- провідний бухгалтер з фінансово-економічної роботи групи бухгалтерського обліку при МВОЗ

 

СЛЄДНІК

Тетяна Вікторівна

 

- секретар керівника міського відділу охорони здоров’я

6. СКЛАД

комісії міського відділу охорони здоров’я по контролю витрат коштів на державне соціальне страхування

 

ЗОЗУЛЯ

Олена Федорівна

- заступник начальника МВОЗ,

голова комісії

 

Члени комісії:

 

СТУКУН

Тетяна Гаврилівна

- керівник групи бухгалтерського обліку

при МВОЗ – головний бухгалтер

 

НЕМІШ

Євгенія Михайлівна

- головний спеціаліст МВОЗ

7. СКЛАД

комісії міського відділу охорони здоров’я по перевірці бланків суворої звітності

 

ЗОЗУЛЯ

Олена Федорівна

- заступник начальника МВОЗ,

голова комісії

 

Члени комісії:

 

СТУКУН

Тетяна Гаврилівна

- керівник групи бухгалтерського обліку

при МВОЗ – головний бухгалтер

 

СУХІНА

Таїсія Петрівна

 

- бухгалтер з фінансово-економічної роботи 1 категорії групи бухгалтерського обліку при МВОЗ