ЗВІТ

про роботу Дружківської міської координаційної ради

з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

за 2018 рік

 

            Дружківська міська координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу створена рішенням виконавчого комітету Дружківської міської ради від 06.08.2008 № 872 «Про міську раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу». Зазначеним рішенням затверджено Положення про міську раду та її посадовий склад у відповідності з рекомендаціями Національної ради.

            Діяльність міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу була спрямована на аналіз виконання міських програм з протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, прийняття рішень по вирішенню проблемних питань, аналіз досягнутих результатів.

            Звіти про виконання «Програми протидії захворюванню на туберкульоз у м.Дружківка та «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» у 2018 році планується заслухати на першому засіданні координаційної ради у І півріччі 2019 року.

            У 2018 році проведено 4 засідання КР, на яких розглянуті наступні питання:

Засідання № 1 від 27.03.2018 року.

            1. Звіт про роботу КР у 2017 році, оцінка діяльності КР у 2017році.

           2. Про виконання «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» в м. Дружківка у 2017 році.

            3. Про   виконання «Програми протидії захворюванню на туберкульоз у м. Дружківка» у 2017 році.

           4. Затвердження планів роботи та засідань КР на 2018 рік.

На дане засідання були підготовлені наступні документи:

порядок денний засідання № 1, план роботи Дружківської міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в м. Дружківка на 2018 рік, план засідань Дружківської міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в м. Дружківка на 2018 рік, протокольне рішення № 1, протокол засідання №1; 3 довідки щодо планових питань.

Засідання № 2 від 19.06.2018 року.

            1. Про дотримання стандарту інфекційного контролю за ТБ у закладах охорони здоров'я міста та проблемні питання.

            2. Надання медико-соціальних послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію представників групи ризику.

            3. Про взаємодію громадських організацій, МВОЗ, Центру зайнятості, УСЗН, та інших організацій, та підприємств в межах виконання Програми боротьби з туберкульозом та ВІЛ/СНІДом.

На дане засідання були підготовлені наступні документи: порядок денний № 2, протокол засідання № 2; протокольне рішення № 2; 3 довідки щодо планових питань.

Засідання № 3 від 18.09.2018 року.

           1. Заходи по протидії захворюванню на туберкульоз у м. Дружківка у 2018 році у частині реалізації стратегії адвокації, комунікації та соціальної мобілізації (АКСМ) для протидії захворюванню на туберкульоз.

           2. Про результати моніторингу наданих послуг з профілактики та діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб з боку громадських організацій, які працюють на території міста.

           3. Проблемні питання медико-соціального супроводу та формування прихильності до лікування хворих на туберкульоз.

   На дане засідання було підготовлено наступні документи:

порядок денний № 3; 3 довідки щодо планових питань; протокол засідання № 3; протокольне рішення № 3.

Засідання № 4 від 20.11.2018 року.

            1. Про стан та проблемні питання реалізації «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» у м. Дружківка за 9 місяців 2018 року.

            2. Організація та проведення профілактичних заходів із запобігання розповсюдження ВІЛ-інфекції на первинному рівні надання медичної допомоги населенню в умовах реформування охорони здоров’я.

            3. Про результати роботи та проблемні питання щодо переадресації хворих на туберкульоз, що звільнилися з виправних установ Донецької області та їх медико-соціальний супровід.

На дане засідання було підготовлено наступні документи: порядок денний № 4; 3 довідки щодо планових питань, протокол засідання № 4, протокольне рішення № 4.

           Згідно з прийнятими рішеннями, впродовж 2018 року забезпечено внесення у порядок денний засідань координаційної ради проблемних питань щодо координаційної роботи всіх залучених до виконання міської програми установ та організацій, виконання рішень обласної ради, Указів Президента, Доручень КМУ, рішень міськвиконкому з питань боротьби з епідемією туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

За результатами роботи протитуберкульозної служби за 2018 рік проведена робота:

Організаційна та лікувальна робота проводиться відповідно до «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим. Туберкульоз», затвердженого наказом МОЗ України від 04.09.2014 № 620.

Підсумки роботи оцінюються за трьома основними показниками (захворюваність, поширеність, смертність) та за індикаторами, які знаходяться на постійному моніторингу.

Захворюваність. У 2018 році зареєстровано 26 нових випадків, показник складає 38,7 на 100 тис.нас., зниження на 4,6% (2017 рік 32 нові випадки - 40,6 на 100 тис.нас., зниження на 24,5%, 2016 рік – 43 випадки - 53,8 на 100 тис.нас., зростання на 13,7%), індикатор - зниження на 5,0% в рік.

За минулий період виявлено 4 хворих з ВІЛ/ТБ (2017 рік – 7 хворих, 2016 рік – 9 хворих), що на 42,8% менше, ніж у 2017 році. Показник на 100 тис.нас. 5,95 (2017 рік - 8,8 на 100 тис.нас., 2016 рік – 13,1 на 100 тис.нас.). Всі випадки ВІЛ та ТБ виявлено одночасно.

Немає померлих хворих від туберкульозу, невідомих ПТК, показник на рівні 2017, 2016 років.

Немає захворюваності серед підлітків, медичних працівників та в вогнищах ТБ. Показник на рівні 2017-2016 рр.

Серед нових випадків ТБ легень виявлено 15 епідеміологічно-небезпечних хворих - 62,5% (2017 рік – 15 хворих - 51,7%, 2016 рік – 20 хворих - 52,6%). Норматив 50,0%.

Повнота виявлення епідеміологічно-небезпечних хворих серед усіх випадків (ВДТБ+РТБ) 67,8% (2017-47,6%, 2016-53,4%). Норматив 65%.

Смертність: Протягом 2018 року померло від ТБ 2 особи, показник становить 2,9 на 100 тис.нас. (2017 рік – 5 осіб - 6,3 на 100 тис.нас., 2016 рік – 1 хворий - 1,5 на 100 тис.нас.). Зниження на 60,0% у випадках (2017 рік - зростання на 9,0%, 2016 рік - зниження на 87,5%). Індикатор - зниження на 1% в рік або на рівні попереднього року.

Покращився показник поширеності:

Станом на 01.01.2019 кількість хворих з активною формою туберкульозу в місті – 46 осіб – 69,9 на 100 тис.нас. (2017 рік – 62 особи 78,7 на 100 тис.нас., 2016 рік – 52 особи – 75,7 на 100 тис.нас.), менше на 11,1%.

З них з хіміорезистентним ТБ 28 хворих - 60,8%.

З бациловиділенням - 37 осіб, показник 56,2 на 100 тис.нас. (2017 – 21 особа, показник 26,6 на 100 тис.нас.).

Всього пацієнтів з ТБ/ВІЛ з активною формою туберкульозу станом на 01.01.2019 – 7 осіб (2018 рік – 11 осіб).

Ефективність лікування. Всі хворі, вперше виявлені і з рецидивами заразною формою ТБ, були госпіталізовані в стаціонар м. Краматорська. Не було дострокової виписки зі стаціонару. Серед хворих 1-3 категорії (чутлива форма ТБ) вилікувані або успішно завершили лікування 79,4%.

           Серед хворих з хіміорезистентним ТБ вилікувані 63,15%.

З 68 хворих, які лікувалися у 2018 році, з метою профілактики відривів від лікування, отримали продуктові набори 56 осіб - 82,3%. (2017 рік - лікувалося 77 осіб, соціальну підтримку отримали 46 осіб - 59,7%). Видано 139 наборів, у т.ч. 83 набори від Товариства Червоного Хреста. Профінансовано на соціальну підтримку 13 140 грн., з них 3360,6 грн. - з місцевого бюджету.

Протягом 2016-2018 рр. виявляється по 1 випадку захворювання на ТБ серед дітей Захворюваність на 100 тис.нас. в 2018 році склала 11,4 (2017 – 12,2 на 100 тис.нас.). Зниження на 6,5% за рахунок збільшення кількості дітей в місті в 2018 році. Виявлено випадок позалегеневого ТБ у дитини 4-х річного віку при профілактичному огляді методом тубдіагностики, діагноз: туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Дівчинка з багатодітної асоціальної сім'ї, соціальна група ризику. Госпіталізована в м. Маріуполь.

           Збільшилася кількість несвоєчасно виявлених хворих на 26,6%. 2018 рік – 15 випадків, що склала 22,0 на 100 тис.нас. (2017 рік – 11 випадків – 13,9 на 100 тис.нас.) при нормативі не > 50,0%. Усі хворі безробітні, 4 особи виїжджали на заробітки на тривалий час за межі міста або за межі України. Інші ухилялися від профілктичних оглядів.

Збільшилася кількість відривав від лікування – 3 випадки (2017 рік – 2 випадки – 2,5%, 2016-1 випадок – 1,5%). Показник склав 5,1% від усіх, хто лікувався за цей період, зростання на 33,3%. З причин: 1 пацієнт з психічним захворюванням, категорично відмовився приймати препарати за місяць до закінчення курсу. 1 хворий БОМЖ через хронічний алкоголізм ухилявся від лікування. 1 пацієнт вибув на заробітки за межі України. Рішення суду про обов'язкову госпіталізацію на одного хворого БОМЖа, як на епідеміологічно-небезпечного для оточуючих, але місце його перебування невідомо.

Погіршився показник виявлення легеневого туберкульозу при профілактичному огляді. З 28 випадків виявлено при профілактичному огляді 15 осіб – 53,5%, норматив не досягнутий (70,0%). Причина – висока питома вага хворих серед нововиявлених 69,2%, серед рецидивів 100,0%, що мігрують на заробітки, або пізно звертаються за медичною допомогою, ухиляються від профілактичних оглядів.

            Результативність та якість діагностичної бактеріоскопії мокротиння. Не досягнутий норматив виявлення хворих методом бактеріоскопії в ЗЛМ. По місту результативність (% позитивних знахідок) 3,4% (2017- 3,8%, 2016-2,8%) норматив 5,0%.

            Із загальної кількості спрямовано з КНП «ЦПМСД» 197 осіб – 35,4,0% при нормативі >80,0%. Результативність 4,6%. Направлено з відділень, в тому числі що надійшли по швидкій допомозі, 265 осіб, результативність 0,75%.

Обстежено методом бактеріоскопій у місті 557 осіб. (2017 рік – 519 осіб, 2016 – 632 особи). Охоплення бактеріоскопією населення у віці старше 15 років на 1000 населення 9,5 (2017 - 6,5, 2016 - 10,5) норматив > 1,0.

Залишається незадовільним показник виконання плану туберкулінодіагностики, через недостатню кількість туберкуліну. Методом туберкулінодіагностики діти у віці 4-14 рокiв обстежено 22,7%. Відмови від обстеження – 5,8%. Діти в групах ризику 768 осіб обстежені одноразово 86,1%. Протягом року вакциновано новонароджених в акушерському відділенні 58 – 17,5%. Діти щеплені в амбулаторії КНП «ЦПМСД». Народилося 331 дитина, з них щеплено на ділянках 220 осіб – 66,5%. Серед нещеплених 9 осіб – 16,9% через відмову батьків, 44 особи – 83,0% медичні відводи. Вакциною забезпечені в достатній кількості.

Санпросвіт робота: за 2018 рік прочитано 5 лекцій щодо профілактики туберкульозу, проведено 6629 бесід з хворими і з населенням, поширене 287 буклетів, 9 плакатів, випущені 3 санбюлетеня. Розроблено «Програма кашлю» для пацієнтів та ведеться по ній навчання. Був доступний телефон «Гаряча лінія».

 

 

 

 

Кабінет профілактики ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД

Епідемічна ситуація із захворюваності на ВІЛ/СНІД у місті Дружківка   залишається складною. За всі роки спостереження виявлено 640 ВІЛ-інфікованих осіб. Померло за всі роки із числа ВІЛ-інфікованих 135 осіб. Станом на 01.01.2019 року на диспансерному обліку знаходиться 258 ВІЛ-інфікованих (поширеність 384,09 на 100 тис. населення), в т.ч. 16 дітей, з них 13 дітей з підтвердженим ВІЛ-статусом. Хворих на СНІД – 84 особи (поширеність 125,05 на 100 тис. населення). Вперше виявлено та взято на облік за 12 місяців 2018 року 34 ВІЛ-інфікованих, показник захворюваності склав 50,6 на 100 тис. населення, та 7 хворих на СНІД, відповідний показник – 10,4 на 100 тис. населення.

Щодо шляхів інфікування – перше місце зайняв статевий шлях 72,8% - 188 осіб, що свідчить про вихід епідемії у широкі верстви населення, на другому місті парентеральний шлях інфікування 20,9% - 54 особи.

Протягом 2018 року закладами охорони здоров'я міста проведено 3362 обстежень на ВІЛ, у т.ч. 2519 без урахування донорів та вагітних, що складає 3,7 % від усього населення, це на 20,0% вище показника аналогічного періоду 2017 року (обстежено 2013 осіб, показник складав 2,9%). Позитивний результат мали 39 осіб (1,16% обстежених). Протягом 2018 року для проведення тестувань за рахунок місцевого бюджету використано 72,146 тис.грн.

Забезпечується раннє взяття на облік вагітних у жіночий консультації шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи серед жіночого населення в закладах охорони здоров’я, системи освіти, центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадських організаціях із залученням засобів масової інформації.

Станом на 01.01.2018 на обліку в кабінеті профілактики та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД вагітних на «Д» - обліку не було.

За 12 місяців 2018 року взято на облік 5 вагітних, 3 попередньо перебували на «Д» обліку, 2 виявлені вперше.

Забезпечена 100% доступність вагітних до добровільного тестування на ВІЛ під час узяття їх на облік та перед пологами, з обов’язковим проведенням перед та після тестового консультування, відповідно до нього обстежено 843 вагітних – 100%, виявлено 2 позитивних результати.

ВІЛ-інфіковані жінки репродуктивного віку забезпечуються безоплатними засобами контрацепції (презервативами). На обліку знаходиться 129 жінок репродуктивного віку. У 2018 році видано 4000 презервативів.

В місті забезпечується медикаментозне лікування вагітних з метою профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини. Протягом звітного періоду ВІЛ-інфіковані вагітні 100,0% отримували лікування.

У 2018 році народилося 2 дітей від ВІЛ-інфікованих жінок. Діти отримали профілактичне лікування 3 препаратами на протязі 28 днів.

Всі діти, народжені від ВІЛ-позитивних матерів, до 1 року життя забезпечуються адаптованими молочними сумішами. Протягом 2018 року 7 дітей отримували суміші, використано 10575 тис. грн.

Лікарем кабінету з профілактики та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД здійснюється своєчасне планування потреб в антиретровірусних препаратах для безперервного лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. Проводиться лікування 205 осіб (80,39 %) з 255 осіб «Д» групи. Лікування отримують 13 дітей – 100% «Д» групи. Переривань антиретровірусне лікування в зв’язку з відсутністю препаратів не було. Для забезпечення лікування отримано ліків на 1808,0 тис.грн. за рахунок державного бюджету та Глобального фонду.

За рахунок місцевого бюджету проводиться лікування та профілактика опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань. Протягом звітного періоду профілактика опортуністичних інфекцій надавалася – 145 особам (56,86%), лікування – 105 особам – 41,17 %. Використано 12,104 тис.грн.

ВІЛ-інфіковані обов’язково щорічно направляються на рентгенологічне обстеження легень. У 2018 році обстежено 225 осіб – 100 %, проведено 6 діагностичних бактеріоскопій мокротиння (100,0%) у ВІЛ-інфікованих з ознаками ураження бронхолегеневої системи.

13 ВІЛ-позитивним дітям оформлена інвалідність – 100%.

У закладах охорони здоров’я міста розгорнуто 10 ліжок для надання паліативної допомоги хворим на СНІД. Паліативна допомога надана 13 хворим, проведено 172 ліжко-дня.

Лікарями гінекологами жіночої консультації, лікарями педіатрами, робітниками Дружківського міського центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді постійно проводиться робота з профілактики відмов від дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями. За 2018 рік жодної такої відмови не було.

У кабінеті з профілактики та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД проводиться хіміопрофілактика туберкульозу. Отримали хіміопрофілактику 45 осіб.

Обов'язково проводиться огляд донорів крові з перед тестовим консультуванням, заповненням анкет та після тестовим консультуванням. У 2018 році обстежено 570       донорів (100%), виявлено 1 ВІЛ-інфікована особа.

Міським відділом охорони здоров’я, головним лікарем КЛЗ «ЦМКЛ», лікарем кабінету з профілактики та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД проводяться   робочі зустрічі з громадськими організаціями стосовно форм і напрямів співпраці у проведенні відповідної роботи. Проведено 12 робочих зустрічей.

Згідно з річним планом проводяться семінари-заліки з питань обізнаності «позитивної профілактики» фахівців системи охорони здоров’я, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадських організацій.

В закладах охорони здоров'я міста забезпечується недискримінаційний порядок та умови отримання ВІЛ/СНІД хворими медичних послуг. З медичними працівниками проводиться постійно діючий семінар-тренінг з питань профілактики ВІЛ/СНІДу та запобігання розповсюдження захворювання.

Медичними працівниками закладів охорони здоров'я міста проводяться різні форми інформаційно-просвітницької роботи з населенням з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, пропаганди здорового способу життя.

Всього протягом 2018 року проведено: 2086 – профілактичних бесід, прочитано 34 лікарських лекцій, оформлено 12 санбюлетенів, розповсюджено 657 пам’яток для населення.

Для інформування населення щодо профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, пропаганди здорового способу життя сумісно зі спеціалістами Дружківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено 5 акцій соціальної профілактики.

 

Дружківська міська організація

Товариства Червоного Хреста України:

 

Протягом 2018 року голова міської організації Товариства Червоного Хреста України та волонтери в учбових закладах міста та підприємствах міста проводили бесіди по профілактиці ВІЛ-інфекції /СНІДу та туберкульозу.

Видавався одяг та взуття людям, які були осуджені, особам, які знаходяться на контрольованому лікуванні в протитуберкульозному кабінеті.

З 01.01.2016 МО ТЧХУ бере участь в рішенні проекту «Забезпечення медико-соціального супроводу пацієнтів з ТБ-МРТБ, формуванні прихильності пацієнтів до лікування туберкульозом в рамках проекту».

Волонтер МО ТЧХУ у 2018 році контролювала 15 осіб, які в її присутності приймали ліки. Ці особи один раз на місяць отримували харчові набори. Протягом року отримано 89 наборів вартістю 9778 грн.

 

 

 

 

 

 

Дружківський міський центр зайнятості:

            В інформаційному секторі центра зайнятості на комп’ютерах вільного доступу та в онлайн-центрі працевлаштування розміщені інформаційні матеріали щодо запобігання розповсюдженню соціально-небезпечних інфекцій.

На щоденних інформаційних семінарах із загальних питань зайнятості та стану ринку праці регіону клієнти центру зайнятості інформуються про профілактику захворювань на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД. За звітний період було проведено 6 тематичних семінарів, у яких прийняли участь 126 шукачів роботи. При проведенні семінарів розкривалися питання щодо актуальності проблем туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в суспільстві, вплив цих захворювань на економіку країни та працевлаштування громадян.

 

Дружківська філія ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України»:

На протязі звітного року проводилася робота згідно з діючим законодавством з профілактики інфекційних захворювань в тому числі з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДУ, такі як ведення обліку захворюваності на туберкульоз по м. Дружківка, передача даних на обласний рівень в межах програм «Клік», «TUB» та «Індикаторні показники». Своєчасно проводилася вогнищева дезінфекція, взаємодія з ЗОЗ міста та протитуберкульозним кабінетом КЛЗ «ЦМКЛ м.Дружківка» по веденню звітності з протидії туберкульозу за індикаторними показниками, звітність в межах програми «TUB» про виконання обсягів профілактичних оглядів методом флюорографії в тому числі груп ризику по м. Дружківка. Також за звітний рік щоквартально проводились моніторингові дослідження зовнішнього середовища, відбір дезінфікуючих розчинів та дезінфікуючих засобів на визначення активного хлору, перевірка якості роботи вентиляційної шафи, дослідження мікроклімату в кабінеті мікроскопії харкотиння, протитуберкульозному кабінеті та кабінеті профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДУ КЛЗ «ЦМКЛ м.Дружківка» протоколи досліджень видані своєчасно, відхилення перераховані. На щотижневих оперативних нарадах заслуховується стан інфекційної захворюваності в м. Дружківка . В 2018р були 1 публікація на міському сайті 06267.com.ua стаття «Чому важливо робити флюорографію».

 

Дружківський відділ освіти:

Відділ освіти Дружківської міської ради інформує, що з метою розширення в учнів знань про ВІЛ-інфекцію та туберкульоз, формування в школярів усвідомленого дотримання особистої гігієни, потреби у здоровому способі життя в закладах проводиться систематична робота щодо запобігання розповсюдження туберкульозу та ВІЛ-інфекції /СНІДу, а саме:

- проведено бесіди з учнями щодо профілактики туберкульозу та СНІДу «Проба Манту профілактика туберкульозу», «ВІЛ/СНІД - шляхи передачі», « Що потрібно знати про СНІД»;

- відеолекторії «Профілактика розповсюдження ВІЛ-інфекцій та СНІДу», організовано перегляд документальних фільмів «Все про…», «Життя – найвища цінність», «Здоровий спосіб життя – запорука успішної людини»;

- тематичні виховні години, години спілкування, уроки-лекції, уроки – вікторини, дискусії: «Толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ»; «Факт чи вигадка?»; Первинна профілактика вірусних інфекцій «Від знання до безпеки» «Давай поговоримо про...», «Дивіться на нас, як на рівних», «Факти та міфи про СНІД», «Володієш інформацією, значить умієш себе захистити від туберкульозу»;

- проведено заняття з елементами тренінгу «Безвихідних ситуацій не має», «Наше здоров’я - в наших руках», «Керуй своїм життям. Життя без ВІЛ», тренінг «Формування в учнів толерантного ставлення до ВІЛ- інфікованих», години спілкування: «Умій сказати: «Ні»!(усний журнал), «Що таке СНІД?» (бліц-інтерв’ю), «В хворобі щастя не буває» (ділова гра), «ВІЛ – інфекція і СНІД в Україні» (пізнавальна вікторина), «СНІД – чотири страшні букви» (практикум), «Жити в світі, де є ВІЛ/СНІД» (круглий стіл), «За майбутнє без СНІД у» (диспут);

- проведений усний журнал «Ми голосуємо за життя!»;

- тематичні виставки матеріалів у шкільній бібліотеці з питань запобігання та профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу, виставки стіннівок «Ми, за здоровий спосіб життя»;

- випуск інформаційних листів, санбюлетенів «СНІД уклав союз з туберкульозом», «Шкідливі звички не несуть здоров’я» ;

- конкурс малюнків та плакатів «Молодь за здоровий спосіб життя!»;

- проведено літературно-журнальну виставку «Молодь обирає здоровий спосіб життя»;

- анкетування з виявлення рівня знань учнів «Що ти знаєш про СНІД?», «Шляхи передачі ВІЛ»;

- індивідуальні та групові консультації з батьками за підсумками діагностик учнів;

-       інформаційно-пізнавальна виставка «Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас»;

-       інформаційний вісник «ВІЛ – СНІД – трагедія віку»;

-       ознайомлення учнів з нормативними документами: Закон України «Про охорону здоров’я» ст.6, Закон України «Про середню освіту» ст. 28, ст. 5, ст. 32;

-       перегляд документального фільму з наступним обговоренням «Приречені на смерть»;

-       єдина виховна година «Жити в світі, де є ВІЛ»;

-       класні години «Я обираю здоровий спосіб життя»;

-                     оформлені пам’ятки для класних куточків «Пам'ятай! Відмовитися можна тільки один раз - перший! Інакше...» і регулярне оновлення матеріалу;

- написання диктантів «СНІД – страшна загроза людству!», «Профілактика туберкульозу»;

- радіогазети «Правда про паління», «Юне покоління проти наркотиків», « Що заважає вести здоровий спосіб життя», «Факти про ВІЛ та СНІД», «Як вберегтися від туберкульозу»;

- оформлення куточку «здоров’я» з інформаційними листівками щодо запобігання розповсюдження туберкульозу, наркоманії;

- на загальношкільних батьківських зборах прочитано лекцію - «Обережно! Захворювання століття»;

- проведено конференції «Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молоді», захист презентацій «Бережи життя», конкурс плакатів «Скажемо СНІДу СТОП!», висвітлення заходів на шкільних сайтах;

- залучено до роботи з профілактики туберкульозу та ВІЛ/СНІДу спеціалістів медичних установ;

- питання запобігання захворювання туберкульозом порушується на уроках «Основи здоров’я», у річному плані заплановані і проводяться заходи оздоровчого характеру (спортивні тижні, змагання, естафети, Дні здоров’я);

- соцопитування та анкетування «Інтереси і дозвілля», «Мій спосіб життя».

Двічі на рік проведено Тиждень безпеки життєдіяльності.

В закладах освіти до Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз було проведено ряд заходів:

- класні керівники провели виховні години на тему «Павутиння лиха» для школярів 1-9 класів, під час яких розповіли про це підступне інфекційне захворювання;

- учні середньої ланки (5-9 кл.)  подивилися  тематичне відео: науково-популярний фільм про  туберкульоз;

- учителі української мови провели диктанти «Туберкульоз – хвороба століття» з учнями 5-9 класів;

- медичні працівники оформили тематичні куточки «Що таке туберкульоз?» та провели роз’яснювальну бесіду з учнями, головною метою якої було – розширити уяву учнів про проблему підступної хвороби, познайомити школярів із поняттям «туберкульоз» і шляхами його зараження, пояснити необхідність щеплень від туберкульозу;

- випуск стіннівок «Увага! Туберкульоз» (учні 5-11 класів);

- проведення інформаційних хвилинок для учнів: «Увага! Туберкульоз!» (учні 5-7 класів);

- «Профілактика туберкульозу», «Як уберегтися від біди» (учні 8-11 класів);

- проведення тематичних класних годин з профілактики туберкульозу «Як захистити себе від туберкульозу?» (учні 5-11 класів);

- проведено диктант: опитування про обізнаність учнів з питань профілактики туберкульозу;

- проведено конкурс малюнків «Моє здоров’я у моїх руках», круглий стіл «Бути милосердним для мене означає», агітбригада «Зупинимо туберкульоз»;

- проведена радіогазета «Туберкульоз-що це?» та тематичний урок «Зупинимо туберкульоз разом!» з переглядом відеороликів;

- проведені інформаційні хвилинки «Звички добрі та погані» (1-4 кл.), «Увага! Туберкульоз» (5-7 кл.), «Профілактика туберкульозу» (8-9 кл.); випуск інформаційної газети «Бути обізнаним – бути захищеним»; диктант «Коротко про туберкульоз» (за методичними рекомендаціями «Організація протитуберкульозної пропаганди у навчальних закладах освіти» - ДоноблІППО); надані рекомендації батькам «Запобігайте захворюванню на туберкульоз».

- проведено анкетування, диктанти, опитування з питань профілактики туберкульозу та здорового способу життя;

- проведено конкурс дитячих малюнків на тему «Діти України за здоровий спосіб життя та проти туберкульозу»;

- в бібліотеці проведена виставка літератури з даної теми;

- для дітей сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування була зроблена проба Манту.

На уроках з предмету «Основи здоров’я» порушуються питання з профілактики туберкульозу. Сан. просвітницька робота проводилась і серед батьків учнів, шляхом розповсюдження міні санбюлетнів.

Матеріали для цього представив міський протитуберкульозний кабінет.

Учні 9-11 класів проглянули фільм «Небезпечне захворювання», у якому дуже зрозуміло пояснюється що таке туберкульоз, як своєчасно виявити перші симптоми, та як запобігти захворюванню.

У зв’язку з відзначенням 1 грудня Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в закладах були заплановані та проведені заходи:

- конкурс малюнків «Здорова сім’я – здорова нація», листівок, буклетів, стіннівок, плакатів «Молодь проти СНІДу»;

- інструктивно-методична нарада «Щодо забезпечення та організації підліткового дозвілля»;

- книжкова виставка «ВІЛ/СНІД – відчуй себе захищеним», де будуть представлені матеріали, газетні статті щодо захворювання, статистики та лікування СНІДу в Україні;

- інформаційна 10-ти хвилинка «Хвороба ХХІ століття. Толерантне відношення до ВІЛ-позитивних людей»;

- виховні години, присвячені Міжнародному Дню боротьби зі СНІДом «Всі мають право на любов та піклування», «Керуй своїм життям. Життя без ВІЛ», «Розвиток у сучасної молоді культури толерантності», «Ставлення сучасного суспільства до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД»;

- оформлена інформація на інтерактивному стенді «Зупиніть СНІД»;

- проведено акцію «Червону стрічку носять небайдужі»; акція «Здоров’я – це сучасно»;

- загальношкільні лінійки «СНІД – загроза людству»

- виховні години «СНІД»

- подумай про майбутнє – обери життя»,

«Наркоманія і СНІД», «Обери життя»,

«СНІД небезпечна хвороба ХХІ століття»,

«Ми проти СНІДу», «Ставлення оточуючих до ВІЛ-інфікованих людей»,

«Ми за здоровий спосіб життя»,

- перегляд кінофільму «СНІД – небезпечне захворювання»;

- інформаційна радіо хвилина «Скажемо наркоманії - НІ»;

- вікторина для всіх учнів школи «Що треба знати про СНІД;

- конкурси плакатів «Молодь проти СНІДу»;

- тематичний диктант «Профілактика СНІДу»;

- усний журнал «1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом»;

- зустріч з працівником ЦСССДМ Брагіною В.М. «Що треба знати про СНІД»;

- бесіда – застереження «СНІД: подумай про майбутнє – обери життя»;

- випуск санбюлетеня на тему: «Обережно СНІД»;

- година спілкування «ВІЛ – проблема, що стосується всіх»;

- виступ на батьківському всеобучі «Правда про СНІД» (Комарова);

- зустріч зі спеціалістами медичних установ (Павлова В.О., Комарова Л.С.);

- лекція «Будова ВІЛ та його властивості», «Небезпечні захоплення»;

- виставка плакатів «Що треба знати всім про СНІД, щоб вільним став від нього світ»;

- лекція представників ЦСССДМ;

- засідання круглого столу «Уміння покладатися на свій досвід, розум і почуття»;

- флешмоб - «Здоров’я – найцінніший скарб».

Проведено заняття з елементами тренінгу «Безвихідних ситуацій не має», «Наше здоров’я - в наших руках», «Керуй своїм життям. Життя без ВІЛ».

На уроках з основ здоров’я, біології, медико-санітарної підготовки дівчат обговорювалися питання ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу, алкоголізму, наркоманії та токсикоманії.

Протягом року психологічною службою проводяться індивідуальні консультації:

«Як допомогти дитині подолати проблеми підліткового віку», «Безконтрольність вільного часу – основна причина виникнення проблем у підлітків», «Формування безпечної поведінки підлітка» та інші; проводяться бесіди, години спілкування, практичні заняття з елементами тренінгу «Безвихідних ситуацій немає», «Знай та реалізуй свої права», «Ти та наркотики», «Спокуса у житті людини», «Керуй своїм життям. Не дай наркотикам оволодіти тобою», «Здоровий спосіб життя», «Реалізація себе в майбутньому», «Стосунки. Чи треба поспішати» та інші.

         Аналіз ефективності заходів, що здійснювались координаційною радою для забезпечення роботи системи моніторингу і оцінки, роль групи МіО:

            Група моніторингу і оцінки (МіО) створена рішенням координаційної ради від 26.01.2010 року, цим же рішенням затверджено положення та склад групи МіО.

Результати діяльності групи МіО у 2018 році:

-         щоквартально протягом 2018 року проводився збір показників моніторингу та оцінки результати були заслухані на засіданнях координаційної ради.

-         група МіО приймала участь у складанні річного звіту, планів засідань та роботи координаційної ради на 2018 рік, у підготовці інформації до засідань координаційної ради, корегуванні порядку денного, протокольних рішень засідань координаційної ради та ін.

            У місті проводилися наступні заходи, активну участь у яких брали члени координаційної ради:

- Заходи до Всесвітнього Дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ (1 грудня), затверджені плани місцевих заходів;

- Заходи до Всесвітнього Дня пам’яті людей, померлих від СНІДу;

- Заходи до Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом (24 березня), затверджений план міських заходів.

            Інформацію про роботу міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу за 2018 рік, звіт, розміщено на сайті міського відділу охорони здоров’я - zdrav.druisp.gov.ua, розміщується в місцевих ЗМІ.

            Робота координаційної ради у 2018 році проводилась згідно з затвердженим планом, щокварталу проводився моніторинг виконання рішень, які приймалися координаційною радою, протягом року заслухано всі питання згідно з планом засідань.

 

 

 

Заступник голови координаційної ради з питань

протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу                                        О.Л.ДЕСНОВА